Vieclambank.com Sign In

We found 1 jobs

Vieclambank.com
16/05/2017 - 30/06/2017

[Phù Ninh, Phú Thọ] Phiên dịch tiếng Nhật cum Công việc văn phòng (công ty Nhật mới mở) (This job is closed!)

+ Phiên dịch giữa người Nhật và cấp dưới người Việt tại văn phòng
+ Hỗ trợ các công việc Hành chính văn phòng khác
+ Chi tiết sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn
(Nơi phỏng vấn: Có thể ở Phú Thọ hoặc Hà Nội, gần Kim mã)

Salary 400 - 550 USD
Working location Phu Tho