Vieclambank.com Sign In

We found 1 jobs

Vieclambank.com
20/04/2017 - 28/05/2017

Merchandiser Leader (This job is closed!)

- Nhận order từ bên Nhật và phổ biến công việc trong nhà máy.
- Liên hệ các nhà cung cấp.
- Tham gia các cuộc với Sếp nhật và đối tác.
- Sắp xếp tiến độ sản xuất cho phù hợp với lịch của khách hàng.

Salary 700 - 1,000 USD
Working location Quang Nam, Da Nang, Điện Bàn - Quảng Nam