Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 3 việc làm

Vieclambank.com
18/04/2019 - 02/06/2019

(LƯƠNG HẤP DẪN) Quản lý nhà máy ấp trứng gia cầm ở Thái Bình

- Theo dõi kết quả công việc cũng như đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy.
- Chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về hiệu quả hoạt động ấp trứng.
- Kiểm soát công nhân viên về công tác an toàn sinh học và các công tác chuyên môn khác.
- Lập quy trình làm việc cho bộ phận.

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Thái Bình
10/04/2019 - 25/05/2019

(Vsip-Hai PHONG) NHÂN VIÊN QA/QC (TIẾNG NHẬT)

Mô tả công việc:
- Kiểm nghiệm các chỉ tiêu hóa lý liên quan tới dược phẩm
- Kiểm soát thiết bị kiểm nghiệm
- Kiểm soát mẫu kiểm nghiệm

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương
08/04/2019 - 23/05/2019

(KCN TRANG Due-Hai PHONG) KĨ SƯ CÔNG ĐOẠN (10 NGƯỜI, LƯƠNG ~1000 Usd)

- Manage new projects
- Identify process changes and new process
- Modify the machines, Jigs and Tools
- Control the development Build

Mức lương 1,000 USD
Địa điểm Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương