Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

Vieclambank.com
28/06/2017 - 20/07/2017

[KCN Phúc Khánh - Thái Bình] Nhân viên Kinh Doanh(Tiếng Nhật N2 or N3, không yêu cầu kinh Nghiệm) (Công việc này đã hết hạn!)

- Sale sản phẩm của công ty tới khách hàng.
- Nhận order từ khách hàng rồi chuyển cho bộ phận liên quan
- Chăm sóc trước và sau bán hàng. Kết nối, tạo mạng lưới khách hàng cho công ty.
- Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Mức lương 500 - 700 USD
Địa điểm Thái Bình, KCN Phúc Khánh