Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

Vieclambank.com
29/08/2018 - 13/10/2018

(DINH VU IZ-HAI PHONG) Recruitment STAFF (Công việc này đã hết hạn!)

Support the overall staffing and recruiting process for Company
• Support the Organization & Recruitment
• Oversee the development of qualified active and passive candidate pipelines.
• Develop and implement indirect recruiting solutions, and proactively identify

Mức lương 400 - 950 USD
Địa điểm Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình