Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 4 việc làm

Vieclambank.com
05/06/2017 - 20/07/2017

[KCN Phúc Khánh - Thái Bình] Nhân viên Kinh Doanh(Tiếng Nhật N2 or N3, không yêu cầu kinh Nghiệm)

- Sale sản phẩm của công ty tới khách hàng.
- Nhận order từ khách hàng rồi chuyển cho bộ phận liên quan
- Chăm sóc trước và sau bán hàng. Kết nối, tạo mạng lưới khách hàng cho công ty.
- Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Mức lương 500 - 700 USD
Địa điểm Thái Bình, KCN Phúc Khánh
06/12/2016 - 20/01/2017

Tuyển gấp : Phiên dịch tiếng Anh/Trung cum Quản lý sản xuất (KCN Phúc Khánh - Thái Bình) (Công việc này đã hết hạn!)

- Phiên dịch tiếng Anh/Trung - Việt.
- Nhận order từ khách hàng rồi chuyển cho bộ phận sản xuất.
- Quản lý tiến độ, chất lượng sản phẩm và giao hàng.
- Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Mức lương 400 - 800 USD
Địa điểm Thái Bình
06/12/2016 - 20/01/2017

Tuyển gấp : Phiên dịch tiếng anh cum Quản lý sản xuất (KCN Phúc Khánh - Thái Bình) (Công việc này đã hết hạn!)

- Phiên dịch tiếng Anh - Việt.
- Nhận order từ khách hàng rồi chuyển cho bộ phận sản xuất.
- Quản lý tiến độ, chất lượng sản phẩm và giao hàng.
- Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Mức lương 400 - 600 USD
Địa điểm Thái Bình
06/12/2016 - 20/01/2017

Tuyển gấp : Phiên dịch tiếng Nhật cum Quản lý sản xuất (KCN Phúc Khánh - Thái Bình) (Công việc này đã hết hạn!)

- Phiên dịch tiếng Anh/Nhật - Việt giữa người Nhật và nhân viên người Việt.
- Nhận order từ khách hàng rồi chuyển cho bộ phận sản xuất.
- Quản lý tiến độ, chất lượng sản phẩm và giao hàng.
- Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Mức lương 600 - 1,000 USD
Địa điểm Thái Bình