Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

Vieclambank.com
26/02/2015 - 12/04/2015

Nhân Viên Kỹ Thuật Về May Mặc (Textiles) Biết Tiếng Nhật hoặc Anh (Hải Dương) (Công việc này đã hết hạn!)

- Kiểm tra các sản phảm hàng may mặc/ hàng mẫu và cung cấp tư vấn kỹ thuật để đảm bảo tất cả các sản phẩm được đáp ứng tiêu chuẩn của khách hàng.
- Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng tổng thể và quản lý sản xuất (số lượng lớn).
- Các công việc khác được giao bởi quản lý.

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Thanh Hóa