Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

Vieclambank.com
09/12/2015 - 23/01/2016

Tuyển kỹ sư dự án cho cty Nhật tại Nghi Sơn Thanh Hóa (10 vị trí, có KN làm về dầu khí) (Công việc này đã hết hạn!)

​- Tổng số nhân viên dự án: 48 người (bao gồm cả công ty hợp tác thì có 250 người). trong đó có người nước ngoài Philippine, Indonesia, Thái Lan, Ân độ)
- Nội dung dự án: Sửa chữa, thiết lập, vận chuyển thiết bị của nhà máy (Plant, bình chứa dầu), lắp đặt và vận hành hệ thống lò khí dầu blast furnace
​- ​Vi tri​ cần tuyển​: ​kỹ sư vận hành, kỹ sư lắp đặt, vận chuyển... cả cấp nhân viên và quản lý, giám sát.
​- Số lượng cần tuyển: ​​10 người

Mức lương 400 - 2,000 USD
Địa điểm Thanh Hóa