Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

Vieclambank.com
29/03/2018 - 13/05/2018

Tuyển : Nhân viên cho Công ty xây dựng của Nhật ở Thanh Hóa (Công việc này đã hết hạn!)

- Phụ trách công việc liên quan đến xây dựng cầu sắt của Công ty.
- Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Mức lương 400 - 500 USD
Địa điểm Thanh Hóa