Vieclambank.com Sign In

We found 1 jobs

Vieclambank.com
29/03/2018 - 13/05/2018

Tuyển : Nhân viên cho Công ty xây dựng của Nhật ở Thanh Hóa (This job is closed!)

- Phụ trách công việc liên quan đến xây dựng cầu sắt của Công ty.
- Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Salary 400 - 500 USD
Working location Thanh Hoa