Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

Vieclambank.com
22/02/2019 - 08/04/2019

(HOA Khanh-Da NANG) PHIÊN DỊCH TIENG NHAT (CHẤP NHẬN SINH VIÊN MỚI RA Trường)

- Phụ trách các công việc biên phiên dịch trong công ty
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Mức lương 11.000.000 VND
Địa điểm Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng