Vieclambank.com Đăng nhập
 

Môi trường làm việc, mối quan hệ và stress trong công việc

Vieclambank.com

Trang web VieclamBank được điều hành bởi công ty G.A Consultant Việt Nam thường định kỳ tổ chức các cuộc khảo sát với các chủ đề khác nhau với người tìm việc. Các kết quả khảo sát được công bố trên cả 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Anh và Nhật. Hãy download và xem người tìm việc nhận định như thế nào về công việc và nghề nghiệp của họ. Chúng tôi hy vọng thông qua các kết quả này sẽ giúp ích cho các Nhà tuyển dụng về nguồn nhân lực của mình.

Vieclambank.com

Vietnamese

Download

English         

Download

Japanese     

Download