ỨNG VIÊN TIỀM NĂNG

  Danh sách ứng viên tiềm năng
 •  2019-02-15 04:22:12

  女性

  27歳 - ベトナム人

  • Nơi làm việc ハノイ

   Mức lương 1000usd Gross

   Ngoại ngữ 言語:英語/中上級、日本語/中上級

  • Ngành nghề 営業・カスタマーサポート

   Code 74675

  -日本での留学経験・勤務経験あり。
  -日本語検定N2、IELTS 6.5、英語と日本語と両方コミュニケーションスキルが高い。

 •  2019-02-15 04:25:51

  女性

  39歳 - ベトナム人

  • Nơi làm việc ハノイ(クアンミン、ビンフック)

   Mức lương 1200USD(GROSS)

   Ngoại ngữ 言語:英語中級

  • Ngành nghề 生産・品質管理

   Code 19586

  - 生産・品質管理経験11年以上あり。
  - ハノイオープン大学、電子通信学部卒業

 •  2019-02-15 04:15:50

  女性

  25歳 - ベトナム人

  • Nơi làm việc ハノイ

   Mức lương 1000usd(NET)

   Ngoại ngữ 言語:日本語上級(N1)、英語TOEIC990

  • Ngành nghề 営業アシスタント

   Code 37462

  -ハノイ貿易大学卒業
  -2年間日系商社にてセールスアシスタントとして勤務

 •  2019-02-15 04:14:15

  男性

  37歳 - ベトナム人

  • Nơi làm việc ハノイ

   Mức lương 1200USD (Gross)

   Ngoại ngữ 言語:日本語中級、英語中級

  • Ngành nghề 建設現場の購買・材料管理

   Code 38479

  - ハノイ科学技術大学、電気、電子工学技術専門 卒業
  - 14年間日系企業で勤務経験あり。(内9年間日系建設会社に勤務)

 •  2019-02-15 04:12:41

  女性

  29歳 - ベトナム人

  • Nơi làm việc ハノイ・ホーチミン

   Mức lương 1200USD (Gross)

   Ngoại ngữ 言語/レベル:日本語N1(中上級)

  • Ngành nghề 総務、通訳

   Code 74659

  -ハノイ大学、日本語学部卒業
  -日系企業にて7年以上の勤務経験あり。

 •  2019-01-25 04:26:37

  女性

  25歳 - 日本人

  • Nơi làm việc ハノイ

   Mức lương 2000usd Gross

   Ngoại ngữ 英語/初級

  • Ngành nghề カスタマーサポート・事務

   Code S491374

  - ベトナム在住、若くして1人でベトナム人管理経験あります
  - 物静かだが、考えをしっかり持っており、しっかりした性格

 •  2019-01-25 04:25:38

  男性

  24歳 - 日本人

  • Nơi làm việc ハノイ、近隣省含む

   Mức lương 1600usd – 1800usd Net

   Ngoại ngữ 英語/初中級

  • Ngành nghề 営業

   Code S184398

  - 専門学校卒業
  -未経験可能な営業職ならなんでも挑戦したい!(営業経験1年)

 •  2019-01-25 04:23:57

  女性

  26歳 - ベトナム人

  • Nơi làm việc ハノイ

   Mức lương 1000usd Net~

   Ngoại ngữ 英語/上級(IELT 6.5)、日本語/上級(N2)

  • Ngành nghề 営業・アシスタント

   Code S65461

  -ベトナム国家大学日本語学科卒業
  -日系企業にて勤務経験があります

 •  2019-01-25 04:23:11

  男性

  41歳 - ベトナム人

  • Nơi làm việc ハノイ

   Mức lương 応相談

   Ngoại ngữ 英語/中級

  • Ngành nghề 営業・ビジネス開発

   Code S687311

  -産業用機器および自動車部品を含む建設資材の営業経験があります
  -マネジメント経験があり

 •  2019-01-25 04:23:08

  男性

  41歳 - ベトナム人

  • Nơi làm việc ハノイ

   Mức lương 応相談

   Ngoại ngữ 英語/中級

  • Ngành nghề 営業・ビジネス開発

   Code S687311

  -産業用機器および自動車部品を含む建設資材の営業経験があります
  -マネジメント経験があり

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Language
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.