ỨNG VIÊN TIỀM NĂNG

  Danh sách ứng viên tiềm năng
 •  2019-03-15 07:41:52

  男性

  36歳 - ベトナム人

  • Nơi làm việc ハノイ(近隣省含む)

   Mức lương 1000usd Gross

   Ngoại ngữ 日本語N3(中上級)、英語中級

  • Ngành nghề 品質管理

   Code A581756

  -8年間日系企業(1社)にて品質管理リーダー経験あり。
  -PDCA, 5W2H,3M, 3現改善、IE、QCの知識、経験あり。

 •  2019-03-15 07:39:37

  男性

  33歳 - ベトナム人

  • Nơi làm việc ハノイ、フンイェン、ハイズン、バクニン、ハナム、ビンフック(送迎バスがあれば)

   Mức lương 1100-1200USD(GROSS)

   Ngoại ngữ 英語/中級

  • Ngành nghề 社内インフラ管理者、生産管理

   Code A582759

  -日系企業にて9年間社内ITインフラ整備の経験あり。
  -生産管理、購買、貿易の経験あり。
  -ハノイ工科大学 情報技術学科 卒業

 •  2019-03-15 07:23:32

  女性

  34歳 - ベトナム人

  • Nơi làm việc ハノイ

   Mức lương 1100-1200USD(GROSS)

   Ngoại ngữ 英語中上級

  • Ngành nghề 営業アシスタントマネジャー

   Code A648294

  -10年以上の勤務経験(内7年半は日系企業にて営業、営業アシスタントマネジャーとして勤務)
  - 営業及び輸出入業務経験が豊富。

 •  2019-03-15 07:21:30

  男性

  26歳 - ベトナム人

  • Nơi làm việc ハノイ

   Mức lương 1000USD(Gross)

   Ngoại ngữ 日本語上級(N1)、英語日常会話

  • Ngành nghề アシスタント

   Code A284730

  -日本経済大学 経営学部経営学科 卒業   
  -1年間営業、マーケティング業務経験あり。

 •  2019-03-15 07:19:23

  男性

  37歳 - ベトナム人

  • Nơi làm việc ハノイ

   Mức lương 1200USD (Gross)

   Ngoại ngữ 日本語中級、英語中級

  • Ngành nghề 建設現場の購買・材料管理

   Code A285749

  - ハノイ科学技術大学、電気、電子工学技術専門 卒業
  - 14年間日系企業での勤務経験あり。(内9年間日系建設会社に勤務)

 •  2019-03-15 07:17:55

  男性

  31歳 - ベトナム人

  • Nơi làm việc ハノイ

   Mức lương 800-1000USD (Net)

   Ngoại ngữ 日本語N1(中上級)・英語初中級

  • Ngành nghề 営業

   Code A734504

  -日本語検定N1・英語コミュニケーション可能
  -日本にて2年間の留学経験・1年間勤務経験あり。

 •  2019-03-15 07:16:19

  男性

  28歳 - ベトナム人

  • Nơi làm việc ハノイ

   Mức lương 16mil VND (Gross)

   Ngoại ngữ 日本語N2(中上級)

  • Ngành nghề 通訳、アシスタント

   Code A749573

  -日本経済大学経営学部経営学科卒業(日本に滞在)
  -送迎バスがある場合工業団地でも勤務可能
  -通訳の経験あり。

 •  2019-02-15 04:35:47

  女性

  30歳 - 日本人

  • Nơi làm việc ハイフォンのみ。

   Mức lương 交渉可

   Ngoại ngữ 英語(日常会話)

  • Ngành nghề 営業、事務

   Code 83764

  - ベトナムでの就労経験あり。
  - 営業経験が豊富。
  - 人と関わる仕事を希望。

 •  2019-02-15 04:31:28

  男性

  46歳 - 日本人

  • Nơi làm việc ハノイ

   Mức lương 2000usd~(Gross)

   Ngoại ngữ 言語:英語/中上級 TOEIC 775

  • Ngành nghề 製造業・営業職

   Code 54924

  - 電子分野での営業経験が長い。
  - ベトナムでの就労経験あり。

 •  2019-02-15 04:23:25

  男性

  24歳 - 日本人

  • Nơi làm việc ハノイ(近隣省含む)

   Mức lương 1500usd ~GROSS(特にこだわりなし)

   Ngoại ngữ 言語:英語/中上級 IELTS6.0

  • Ngành nghề 営業

   Code 19475

  -オーストラリアの大学 ビジネス学部卒業
  -新卒OK、未経験可能な営業職ならなんでも挑戦したい!

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Language
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.