JOB DETAIL

  Gấp - Kỹ sư sản xuất - tiếng anh hoặc tiếng trung - công ty mới trong KCN Đình Vũ
 • Gấp - Kỹ sư sản xuất - tiếng anh hoặc tiếng trung - công ty mới trong KCN Đình Vũ

  • Quang Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Ha Noi
  • Location

   Salary Negotiable

  31/07/2020 - 31/08/2020

  Apply

  Description

   Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong công ty sản xuất điện tử, có kinh nghiêm SMT
   1. Cải thiện năng suất SMT / UF / De-flue
   2. Kiểm soát thời gian và xử lý sự cố
   3. Xác định SOP và xây dựng MOI
   4. Thiết kế lưới thép và dụng cụ
   5. Sản xuất tấm nhiệt độ lò và đo nhiệt độ lò
   6. Cài đặt và gỡ lỗi chương trình U / F
   7. Cài đặt nhiệt độ lò .

  General requirement

   1..Kỹ sư sản xuất - tiếng anh hoặc tiếng trung
   2. Có thể làm việc 3 ca và ngày lễ.
   3. Có tính chấp hành và kỷ luật cao, ý thức trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp tốt.

  Language requirement

  • English (Intermediate) or Chinese (Mandarin) (Intermediate)

  Benefits

  Working hours

  • Có thể làm việc 3 ca và ngày lễ

  COMPANY PROFILE

  Business field: 

  Company size: 

  Contact person: Ms. Linh

  Telephone: 0326 593 886

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.