CHI TIẾT VIỆC LÀM

 • (Gấp) Nhân viên kế toán (Đình Vũ) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng
  • Địa điểm

   Mức lương 10.000.000 - 15.000.000 VND (GROSS)

  13/02/2019 - 30/03/2019

  Ứng tuyển

  Mô tả

   * Assisting with accounting system construction and maintenance./ Hỗ trợ việc xây dựng và vận hành hệ thống kế toán.
   * Assisting with managing Company’s cash funds on a daily basis./ Hỗ trợ việc quản lý quỹ tiền mặt của công ty trên cơ sở cập nhật hàng ngày.
   * Assisting with coordinating and directing the preparation of the budget and financial forecasts, institutes and maintains other planning and control procedures, and analyzes and reports variances./ Hỗ trợ việc phối hợp và trực tiếp chuẩn bị Báo cáo tài chính, phân tích và báo cáo rủi ro.
   * Handling daily accounts payables activities including and preparing remittance for payment./ Thực hiện các công việc thanh toán hàng ngày và chuẩn bị chuyển tiền thanh toán.
   * Recording and maintaining daily cash balance including deposits, wire transfers, exchange rate, currency, etc./ Ghi nhận và duy trì số dư tiền vốn lưu động hàng ngày bao gồm tiền đặt cọc, chuyển khoản, tỷ giá ngoại tệ, ….
   * Inputing and postnig financial data into the software accounting system including updating and revising./ Cập nhật và điều chỉnh các số liệu tài chỉnh vào phần mềm kế toán.
   * Preparing journal entries and income statement accounts, and inputting and maintaining records for fixed asset monthly, quarterly and yearly for adjustments./ Hạch toán thu chi hàng ngày, ghi nhận, điều chỉnh và trích khấu hao tài sản cố định hàng tháng, hàng quý, hàng năm
   * Ensure property insurance, accident insurance/ Đảm bảo các khoản về các loại bảo hiểm tài sản, bảo hiểm tai nạn.
   * Preparing and/or reviewing required tax returns, and analyzes various tax issues./ Chuẩn bị và rà soát việc hoàn thuế và phân tích các vấn đề thuế khác.
   * Implement termly intentory/ Thực hiện kiểm kê định kỳ.
   * Providing Adm. General Manager with reports regarding stratergy and operation schedule./ Báo cáo cho Trưởng Bộ phận Hành chính về chiến lược và kế hoạch hoạt động.

  Yêu cầu chung

   "* Bachelor’s Degree from four year college or university in accounting area; and 1 to 3 year’s related experience and/or training;
   or equivalent combination of education and experience./ Có bằng cử nhân 04 năm đào tạo tại Trường cao đẳng hoặc Đại học và 1 đến 3 năm kinh nghiệm và được đào tạo ngành nghề có liên quan hoặc có kinh nghiệm và có kiến thức tổng hợp tương đương."
   "* Ability to communicate verbally to individuals and groups and to read, analyze general business documents and to write business
   correspondence and procedure manuals in Vietnamese and English/Japanese./ Có khả năng giao tiếp trực tiếp tới từng cá nhân và nhóm; đọc và phân tích tài liệu tổng hợp, viết thư tín thương mại và quy trình bằng tiếng Việt và tiếng Anh (hoặc tiếng Nhật)."

  Yêu cầu về ngoại ngữ

  • Tiếng Anh (Trung cấp) hoặc Tiếng Nhật (Trung cấp)

  Quyền lợi

  -Đầy đủ chế độ bảo hiểm theo luật, đãi ngộ hấp dẫn, nghỉ thứ 7 CN

  Thời gian làm việc

  • Thứ 2 ~ 6

  THÔNG TIN CÔNG TY

  Lĩnh vực hoạt động: 

  Số nhân viên: 

  Người liên hệ: Ms. Hải Hà

  Điện thoại: 024.62701630,ext:108
  ha.nguyen@vieclambank.com

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.