Vieclambank.com Đăng nhập
Vieclambank.com Vieclambank.com

(Gấp) Nhân viên kế toán (Đình Vũ) (Công việc này đã hết hạn!)

Mô tả

* Assisting with accounting system construction and maintenance./ Hỗ trợ việc xây dựng và vận hành hệ thống kế toán.
* Assisting with managing Company’s cash funds on a daily basis./ Hỗ trợ việc quản lý quỹ tiền mặt của công ty trên cơ sở cập nhật hàng ngày.
* Assisting with coordinating and directing the preparation of the budget and financial forecasts, institutes and maintains other planning and control procedures, and analyzes and reports variances./ Hỗ trợ việc phối hợp và trực tiếp chuẩn bị Báo cáo tài chính, phân tích và báo cáo rủi ro.
* Handling daily accounts payables activities including and preparing remittance for payment./ Thực hiện các công việc thanh toán hàng ngày và chuẩn bị chuyển tiền thanh toán.
* Recording and maintaining daily cash balance including deposits, wire transfers, exchange rate, currency, etc./ Ghi nhận và duy trì số dư tiền vốn lưu động hàng ngày bao gồm tiền đặt cọc, chuyển khoản, tỷ giá ngoại tệ, ….
* Inputing and postnig financial data into the software accounting system including updating and revising./ Cập nhật và điều chỉnh các số liệu tài chỉnh vào phần mềm kế toán.
* Preparing journal entries and income statement accounts, and inputting and maintaining records for fixed asset monthly, quarterly and yearly for adjustments./ Hạch toán thu chi hàng ngày, ghi nhận, điều chỉnh và trích khấu hao tài sản cố định hàng tháng, hàng quý, hàng năm
* Ensure property insurance, accident insurance/ Đảm bảo các khoản về các loại bảo hiểm tài sản, bảo hiểm tai nạn.
* Preparing and/or reviewing required tax returns, and analyzes various tax issues./ Chuẩn bị và rà soát việc hoàn thuế và phân tích các vấn đề thuế khác.
* Implement termly intentory/ Thực hiện kiểm kê định kỳ.
* Providing Adm. General Manager with reports regarding stratergy and operation schedule./ Báo cáo cho Trưởng Bộ phận Hành chính về chiến lược và kế hoạch hoạt động.

Yêu cầu chung

"* Bachelor’s Degree from four year college or university in accounting area; and 1 to 3 year’s related experience and/or training;
or equivalent combination of education and experience./ Có bằng cử nhân 04 năm đào tạo tại Trường cao đẳng hoặc Đại học và 1 đến 3 năm kinh nghiệm và được đào tạo ngành nghề có liên quan hoặc có kinh nghiệm và có kiến thức tổng hợp tương đương."
"* Ability to communicate verbally to individuals and groups and to read, analyze general business documents and to write business
correspondence and procedure manuals in Vietnamese and English/Japanese./ Có khả năng giao tiếp trực tiếp tới từng cá nhân và nhóm; đọc và phân tích tài liệu tổng hợp, viết thư tín thương mại và quy trình bằng tiếng Việt và tiếng Anh (hoặc tiếng Nhật)."

Yêu cầu về ngoại ngữ

Tiếng Anh (Trung cấp) hoặc Tiếng Nhật (Trung cấp)

Quyền lợi

-Đầy đủ chế độ bảo hiểm theo luật, đãi ngộ hấp dẫn, nghỉ thứ 7 CN

Mức lương

10.000.000 - 15.000.000 VND (GROSS)

Địa điểm

Hải Phòng

Thời gian làm việc

Thứ 2 ~ 6


Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động

Số nhân viên

 Người liên hệ

Ms. Hải Hà

 Điện thoại

024.6270 1630, ext: 108