CHI TIẾT VIỆC LÀM

 • Giám sát phòng mua Hàng/purchasing Supervisor [KCN BA THIEN 2 - VINH PHUC] (Công việc này đã hết hạn!)

  • Vĩnh Phúc
  • Địa điểm KCN BA THIEN 2

   Mức lương 450 - 600 USD (GROSS)

  14/01/2019 - 28/02/2019

  Ứng tuyển

  Mô tả

   1. Responsibilities and Duties
   a. To follow up the process of sourcing materials for R&D and Production both in local & China as the specific time
   Tìm nguyên vật liệu cho Bp nghiên cứu phát triển & cho sản xuất cả trong nước & bên Trung Quốc với thời gian cụ thể
   • Receiving information for materials which need to source from Planning / Customer Services and RD (by e-mail or verbal)
   Nhận thông tin tìm nguyên vật liệu từ Bp Kế hoạch, Bp dịch vụ khách hàng & Bp nghiên cứu phát triển (từ e-mail hoặc thông tin lời nói)
   • Requesting information to get clear specification for the material which need to source (from RD if request from RD, from QA/Customers if request from Planning)
   Hỏi lại thông tin rõ ràng cho vật liệu cần tìm từ bộ phận yêu cầu
   o Drawing (with tolerance), photos / bản vẽ (có dung sai), hình ảnh
   o Sample / mẫu
   o Function, technical information / chức năng, thông tin kỹ thuật
   o Quality requirement & inspection method /
   Yêu cầu chất lượng & phương pháp kiểm chấ lượng
   o Certificate requirement / Chứng chỉ yêu cầu
   • Replying to the requester for the estimated date which supplier confirmed
   Phản hồi người yêu cầu thời gian tìm được nhà cung cấp phù hợp
   • Sourcing the related suppliers as experience / internet / market / specific area ....
   Tìm kiếm nhà cung cấp liên quan theo kinh nghiệm / internet / chợ / khu chuyên biệt ....
   • Arranging to ask quotations & price comparison (including MOQ, leadtime, delivery term...) as Purchasing form
   Hỏi báo giá & lập bảng so sánh giá (bao gồm số lượng đặt hàng tối thiểu, thời gian giao hàng, phương cách giao hàng...) theo biểu mẫu phòng mua hàng
   • Getting samples & get approval from related department (R&D or QA or customer)
   Thu thập mẫu & trình duyệt mẫu từ các Bp liên quan
   b. To follow up the process of supplier hand-over for production materials to Planning
   Bàn giao nhà cung cấp cho về nguyên vật liệu sản xuất cho Bp kế hoạch
   • Inputting the approved supplier on the system
   Đăng nhập nhà cung cấp đạt yêu cầu vào hệ thống
   • Sending the supplier code / material code to Planning for making PR
   Gửi mã vật liệu / mã nhà cung cấp cho Bp kế hoạch
   • Sending the comparison / quotation to Planning for enclosing with PR when submitting
   Gửi các bảng báo giá & so sánh giá đến Bp Planning đễ trình duyệt PR
   • Preparing the contract to the supplier for the first purchase
   Soạn hợp đồng với nhà cung cấp cho lần đầu mua hàng
   c. To follow up the process of purchase for R&D materials
   Mua hàng cho Bp nghiên cứu phát triển
   • Inputting the approved supplier on the system
   Đăng nhập nhà cung cấp đạt yêu cầu vào hệ thống
   • Sending the supplier code / material code to RD Dept. for making PR
   Gửi mã vật liệu / mã nhà cung cấp cho Bp nghiên cứu phát triển làm PR
   • Receiving the PR from R&D on line & proceed the purchase as Purchasing SOP
   Nhận PR trên hệ thống & tiến hành việc mua theo quy trình mua hàng
   • Co-ordinating with the subordinate to solve her work when there’s any problem need to be solved by team
   Phối hợp với cấp dưới đễ giải quyết vấn đề khi cần theo tinh thần đồng đội
   d. To follow up all the printing matters in the factory : for Marketing & all form in the factory use
   Mua hàng in ấn trong nhà máy : cho Bp Marketing & tất cả biểu mẫu công ty
   e. Other responsibilities / Trách nhiệm khác
   Implementing other tasks as required by Purchasing Manager
   • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu Trưởng phòng mua hàng
   • Participating and contributing to company events (anniversary, annual trip, sport, music, staff party …), social activities and by company
   Tham gia & đóng góp các sự kiện công ty (lễ kỷ niệm, du lịch hàng năm, thể thao, âm nhạc, tiệc...), hoạt động xã hội từ công ty
   • Arranging with Accounting for prior payment to important suppliers.
   Sắp xếp với Bp kế toán thanh toán ưu tiên cho các nhà cung cấp quan trọng
   • Supporting & helping the subordinator & others purchaser to solve problem if need
   Trợ giúp nhân viên cấp dưới & các nhân viên mua hàng đễ giải quyết vấn đề khi cần
   • Cooperating with other depts in work to get the job done well
   Phối hợp các Bp khác đễ công việc hoàn thànnh tốt đẹp

  Yêu cầu chung

   Yêu Cầu Công Việc
   1. Gender : male or female (male is preferred) / Giới tính : nam hoặc nữ (nam ưu tiên)
   Personality: Strong, dynamic, friendly, / Cá tính : mạnh mẽ, nhiệt tình, thân thiện
   Language : Good communication (speaking/writing) in both Vietnamese & English. Knowing Japanese is more preferred)
   Ngôn ngữ : Giao tiếp tốt nói & viết Tiếng Anh. Biết tiếng Nhật là lợi thế
   2. Skills and other abilities
   Have ability to working in high pressure environment / Khả năng chịu áp lực công việc cao
   Quickly & effectively in problem solving / Giải quyết vấn đề nhanh chóng & hiệu quả
   High responsible in working / Trách nhiệm cao trong công việc
   Thông tin khác
   • Bằng cấp: Đại học
   • Độ tuổi: 26 - 40
   • Hình thức: Nhân viên chính thức

  Yêu cầu về ngoại ngữ

  • Tiếng Anh (Trung cấp)

  Quyền lợi

  Thời gian làm việc

  THÔNG TIN CÔNG TY

  Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô, các bộ phận khác, bán phụ tùng, v.v

  Số nhân viên: 

  Người liên hệ:  Cường

  Điện thoại: 024 62701630 - Ext 104

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.