JOB DETAIL

  (Hoàn Kiếm HN) Điều phối viên hiệp hội của Nhật (tiếng Nhật)
 • (Hoàn Kiếm HN) Điều phối viên hiệp hội của Nhật (tiếng Nhật) (This job is closed!)

  • Ha Noi
  • Location Hoàn Kiếm Ha Noi

   Salary 18.000.000 - 21.000.000 VND (GROSS)

   Job category Translator - Interpreter, Administrative - Clerical

  11/09/2023 - 26/10/2023

  Description

   • Vận hành hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh
   • Liên lạc, phối hợp với các Bộ, ngành và các tổ chức bên ngoài
   • Chuẩn bị và quản lý các cuộc họp
   • Liên lạc và phối hợp với các công ty thành viên
   • Các nhiệm vụ phát sinh khác

  General requirement

   • Tiếng Nhật thành thạo (ưu tiên N1), có kinh nghiệm đi làm 2 năm trở lên.
   • Kiến thức về Microsoft 365 (Word/Excel/PowerPoint/Outlook/Forms)
   • Quan tâm đến các phong trào xã hội, các vấn đề chính sách, v.v., nhận thức về vấn đề và khả năng đưa ra đề xuất.
   • Ưu tiên có kinh nghiệm thư ký/quan hệ đối ngoại doanh nghiệp.
   • Ưu tiên có kn kết nối với các bộ, cơ quan trung ương và các tổ chức bên ngoài.

  Language requirement

  • Japanese (Upper Intermediate)

  Benefits

  - Đầy đủ các chế độ lương thưởng BH.
  - 1 tuần có thể làm remote 1 lần.

  Working hours

  • Thứ 2 ~ 6

MORE JOBS THAT THIS CONSULTANT IS RECRUITING

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.