JOB DETAIL

 • Nam trợ lý giám đốc làm việc tại KCN VSIP

  • Hai Phong
  • Location

   Salary Negotiable

  11/01/2022 - 25/02/2022

  Apply

  Description

   1. Assist in planning and implementing overall business strategy.
   2. Control budget planning, tracking and managing expenses.
   3. Co-operate and monitor progress towards objectives and activities of related departments.
   4. Schedule, organize and participate in company and community events.
   5. Collect information, take part to make plans and report land availability works.
   6. Follow up on all documents, supervise the deployment of projects, prepare reports and projects presentation materials.
   7. Set up and carry out business plan report or launch the specific project on BOD’s instruction.
   8. Build and maintain positive relationships with clients, management, staff, and the community.
   9. Assist in overseeing and supervising daily operations, coordinate with internal and external parties for an arrangement of meetings, business appointments and preparation of necessary documents.
   10. Prepare official documents, reports and others requested by BOD.

  General requirement

   1. Male, from 25 to 35, living in Hai Phong or nearby Quang Ninh, Thai Binh.
   2. Year of experience: at least 2-year experience in a relevant position.
   3. Minimum education level: University degree. Major in management/ business.
   4. Excellent skill in spoken-written English, computer usage.
   5. Good representation ability and strong skill in interpersonal communication.
   6. Good ability of number analysis and collection, good time-management skills.
   7. Good morality, confident, trustworthy, customer-oriented and able to work in a fast-paced environment.
   8. Critical thinker and problem-solving skills.
   9. Teamwork and work in a high-pressure environment.
   10. Good knowledge of legal documents and enterprise.

  Language requirement

  • English (Upper Intermediate)

  Benefits

  - High salary and good benefit

  Working hours

  • - Working time from Monday to Friday

  COMPANY PROFILE

  Business field: 

  Company size: 10-24

  CONSULTANT


  Cù Thùy Linh

  0326 593 886

MORE JOBS THAT THIS CONSULTANT IS RECRUITING

 • Nam Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế

  • Ha Noi

   21/01/2022 - 07/03/2022

  • Location Ha Noi

   Salary 12.000.000 - 15.000.000 VND

  • - Hoàn thành các mục tiêu doanh số mà công ty đưa ra
   - Phụ trách , chịu trách nhiệm duy trì phát triển khách hàng cũ và mở rộng khách hàng mới trong khu vực được giao
   - Phụ trách theo dõi , thu hồi công nợ đối với khách hàng trực tiếp phụ trách
   - Lập kế hoạch công việc và triển khai theo Năm, quý , tháng …

 • Nhân viên kỹ thuật sản xuất tại KCN VSIP - tiếng nhật N3

  • Hai Phong

   13/01/2022 - 27/02/2022

  • Location Hai Phong

   Salary 500 - 600 USD

  • Kiểm tra dữ liệu báo cáo hàng ngày, bảng ghi chép, v.v. của từng quy trình, tạo báo cáo hàng ngày và báo cáo hàng tuần, gửi cho cấp trên
   - Kiểm tra tồn kho và tiến độ sản xuất nguyên vật liệu, quản lý phần mềm kỹ thuật
   - Nghiên cứu sản phẩm, theo dõi và cập nhật quá trình.
   - Xử lý vấn đề khi có sự cố xảy ra liên quan đến kỹ thuật hoặc quản lý phần mềm • Golf Course Maintenance Manager

  • Hai Phong

   08/12/2021 - 31/01/2022

  • Location Hai Phong

   Salary Negotiable

  • - Manage all works related to the maintenance of golf course green
   - Knowledge of chemicals and machine used for golf green
   - Maintaining quality of services and standards
   - Other details will be discussed when interview

 • Nhân viên mua hàng nội địa - tiếng hàn - KCN VSIP Hải Phòng (This job is closed!)

  • Hai Phong

   01/12/2021 - 31/12/2021

  • Location Hai Phong

   Salary Negotiable

  • - Nghiệp vụ mua hàng nội địa (kỹ thuật cơ khí)
   - Quản lý tiến độ chế tạo linh kiện cho sản phẩm mới
   - Đánh giá các mẫu khuôn mới (đúc nhựa, đột dập kim loại, cụm linh kiện chức năng) và liên kết thông tin với các phòng ban
   - Tiến hành đối ứng chỉ đạo cải tiến dựa trên sự hiểu biết về phương thức sản xuất tại hiện trường và kinh nghiệm, kiến thức về công việc tại xưởng của nhà cung cấp vật tư.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.