JOB DETAIL

  (Rất gấp) Kế toán trưởng (tiếng Anh, Hưng Yên)
 • (Rất gấp) Kế toán trưởng (tiếng Anh, Hưng Yên) (This job is closed!)

  • Hung Yen
  • Location

   Salary 800 - 1,500 USD (GROSS)

  13/02/2019 - 30/03/2019

  Apply

  Description

   - * Nhiệm vụ của phòng kế toán
   - Thực hiện và điều hành hoạt động của phòng kế toán:
   - Tổ chức hệ thống kế toán doanh nghiệp của Công ty để tiến hành ghi chép hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận hành của Công ty.
   - Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán và quyết toán theo qui định của Nhà nước và qui định nội bộ của công ty.

   * Nhiệm vụ Tài Chính:
   - Kế hoạch tài chính, cân đối dòng tiền, huy động vốn, Sử dụng vốn, Kiểm soát vốn,Tối đa hóa lợi nhuận.
   - Bảo đảm khả năng thanh toán.
   - Tham mưu về khía cạnh tài chính cho TGĐ về mọi quyết định về chỉ tiêu, đầu tư, tài chính, kế toán, thuế, kiểm toán, pháp lý của Công ty.
   - Hỗ trợ và hợp tác với các bộ phận khác trong Công ty; tham mưu cho các bộ phận khác về khía cạnh tài chính kế toán.
   - Kiểm soát mọi doanh thu, chi phí, công nợ của Công ty.
   - Tham gia vận hành hệ thống kiểm soát hệ thống tài chính kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ.
   - Tham gia hoạch định chiến lược Công ty, chiến lược tài chính, chiến lược thuế ...v.v
   - Bảo đảm tính toàn vẹn và chất lượng của các báo cáo có liên quan đến tài chính kế toán, thuế..
   - Kiểm soát việc thực hiện chiến lược kinh doanh, kế hoạch ngân sách cùng các Giám đốc chức năng khác trong tiến trình thực hiện mục tiêu chiến lược của Công ty.
   - Báo cáo và thuyết minh kết quả hoạt động kinh doanh tới TGĐ, chủ đầu tư khi có yêu cầu.
   - Làm việc với đối tác, ngân hàng trong những vấn đề liên quan đến vốn của Công ty.

   * Trách nhiệm:
   - Đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo chế độ, qui định pháp luật.
   - Đảm bảo minh bạch trong báo cáo tài chính, trách nhiệm của kiểm toán trong chính sách điều hành của Công ty.
   - Thực hiện chức năng kiểm soát tài chính.
   - Đảm bảo chất lượng ghi chép thông tin tài chính.
   - Đảm bảo chất lượng báo cáo kế toán.
   - Đảm bảo tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính.
   - Chịu trách nhiệm trước TGĐ về hiệu quả và kết quả công việc của phòng TCKT cũng như hiệu quả công việc trong phạm vi nhiệm vụ, chức năng của mình.
   - Đảm bảo vốn đầy đủ cho hoạt động của Công ty.
   - Nhu cầu vốn ngắn hạn và dài hạn phải được xác định cụ thể và nguồn cho nhu cầu này phải có kế hoạch và trình thông qua Ban Tổng giám đốc.

  General requirement

   - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính kế toán
   - Có chứng chỉ kế toán trưởng. Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics.
   - Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh
   - Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong vai trò kế toán trưởng
   - Có khả năng quản lý điều hành (khả năng quản trị công việc và con người).
   - Am hiểu hệ thống thuế đối với Doanh nghiệp, hệ thống pháp luật trong kinh doanh.
   - Chịu được áp lực trong công việc.

  Language requirement

  • English (Intermediate)

  Benefits

  - Theo luật định

  Working hours

  • 08:00~17:00 Thứ 2~ thứ 6 + Thứ 7 cách tuần

  COMPANY PROFILE

  Business field: Logistics - Forwarder

  Company size: 

  Contact person: Ms. Hải Hà

  Telephone: 024.62701630,ext:108
  ha.nguyen@vieclambank.com

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.