CHI TIẾT VIỆC LÀM

 • SE lập trình nhúng (C/C++, PHP, Java, C#.Net, J#.Net, Ruby, Python, Action Script ) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội
  • Địa điểm

   Mức lương 500 - 1,000 USD (GROSS)

  03/04/2015 - 18/05/2015

  Ứng tuyển

  Mô tả

   + SUMMARY
   Apply development and testing software under guidance
   + PRIMARY ROLE AND RESPONSIBILITIES
   1.Technology
   - Retain component knowledge
   - Conduct platform development and integration under to guidance from seniors
   2.Development
   - Conduct Design, Coding and Test software under to guidance from seniors
   3. Personal
   - Positive inter-personal and communication with colleagues.

  Yêu cầu chung

   + KNOWLEDGE AND SKILL REQUIREMENTS
   1.Technology
   - Understand and have knowledge one of these programming language: C/C++, PHP, Java, C#.net, J#.net, Ruby, Python, Perl, Action Script, Visual Basic, Assembly, COBOL, Objective-C, VHDL, Verilog, SVG..
   - Has learned software basic technology and understand as knowledge.
   - Able to carry out work utilizing the knowledge under guide of seniors;
   - Able to understand technical element concerned and implement it under instruction of seniors;
   2. Development
   - Able to understand development technology concerned and carry out the development under instruction of a seniors;
   3. Management
   - Able to understand management engineering concerned and carry out project activities under instruction of seniors;
   4 .Personal
   - Has knowledge of personal skills and can execute the work partially with support.
   - Good at Communication, Negotiation, Teamwork, Problem solution.
   - Good at English or Japanese language
   5. University diploma or equivalent

  Yêu cầu về ngoại ngữ

  • Tiếng Anh (Trung-Cao cấp) hoặc Tiếng Nhật (Trung cấp)

  Quyền lợi

  ** Benefit: Successful candidates are offered:
  - Competitive remuneration package, including social, medical insurance and unemployment insurance in accordance with Vietnamese Law;
  - Working in well - equipped and professional IT environment and IT community;
  - Dynamic development environment with high opportunity to be promoted;
  - Many opportunity to be trained in Japan.

  Thời gian làm việc

  THÔNG TIN CÔNG TY

  Lĩnh vực hoạt động: IT

  Số nhân viên: 

  Người liên hệ: Ms. Nga

  Điện thoại: 024.6270 1631
  nga.dinh@vieclambank.com

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.