CHI TIẾT VIỆC LÀM

 • Techincal Architect - .NET & eKYC (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh
  • Địa điểm

   Mức lương 3,800 USD (GROSS)

  19/04/2021 - 03/06/2021

  Ứng tuyển

  Mô tả

   'Nice-to-Have Skills:
   ● Knowledge of Fintech domain (especially in eKYC)
   ● Knowledge of DevOps/DevSecOps
   ● Knowledge of Container/Docker/Kubernetes
   ● Knowledge of frontend frameworks Vue.js, React.js
   ● Familiar with working in an Agile environment
   ● Have experience in Kaizen methodology
   ● Have the ability to handle stressful situations

  Yêu cầu chung

   'Who we are looking for:
   ● Expert in .NET/.NET Core
   ● Advanced in cloud platforms Azure
   ● Advanced in modern architectures/models such as Clean Architecture, Microservices,
   DDD, Serverless,...
   ● Good experience in handling quality of Non-Functional Requirements
   ● Good experience in Database and Query Performance Tuning
   ● Good experience in CI/CD and Software Testing
   ● Good experience in Cloud Infrastructure
   ● Good at Software Designs SOLID, DRY, Design Patterns,...
   ● Good experience in Performance Optimization, Software Security
   ● Good at training/mentoring
   ● Good at the problem-solving skill
   ● Fluency in English

  Yêu cầu về ngoại ngữ

  • Tiếng Anh (Trung cấp)

  Quyền lợi

  You will love working here!
  ● Competitive salary + bonus + other benefits
  ● Yearly Reviewed Salary
  ● 13th-month salary (Paid 2 times in June and December)
  ● Performance Bonus
  ● Monthly Allowances for: Lunch, Gasoline, Internal Cafeteria
  ● Seniority Allowance
  ● Technical Allowance
  ● Japanese Language Allowance
  ● Private Medical Insurance
  ● Employee Referral Incentive
  ● Fun Activities: English Class, Sport Clubs, Happy Hours, Team Building
  ● Chance to work in Japan site
  ● Yearly Staff Trip, Company Party

  Thời gian làm việc

  THÔNG TIN CÔNG TY

  Lĩnh vực hoạt động: 

  Số nhân viên: 60

  CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN


  Hoàng Thanh Thục Nguyên

  090 131 9478

CÁC VIỆC LÀM KHÁC MÀ TƯ VẤN NÀY ĐANG TUYỂN DỤNG

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.