Vieclambank.com Đăng nhập
Vieclambank.com Vieclambank.com

Warehouse Management (Cty Nhật mới ở KCN Dong Van III) (Công việc này đã hết hạn!)

Mô tả

- On-site management in contracting customer logistics (consignment, storage, inventory control, payout) within the factory
- Detail will be discussed in the interview

Yêu cầu chung

- Over 5 years management experience at logistics site
(It is not limited to warehouse of warehouse of logistics company, experience in warehouse within factory is acceptable)
- Can use English speaking and writing at work, caniddate who can speak Japanese is preferable

Yêu cầu về ngoại ngữ

Tiếng Anh (Trung cấp)

Quyền lợi

Mức lương

450 - 600 USD (GROSS)

Địa điểm

Hà Nam

Thời gian làm việc


Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động

Logistic service

Số nhân viên

 Người liên hệ

Ms. Hải Yến

 Điện thoại

024.62701630,ext:105
yen.nguyen@vieclambank.com