SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-10-08') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-10-08', INTERVAL 60 DAY) AND '2022-10-08')) 
 AND (jobs.salary_option = 'specified' AND ((jobs.salary_to >= 1000 AND jobs.currency = 'USD') OR (jobs.salary_to >= 20000000 AND jobs.currency = 'VND') OR (jobs.salary_to >= 300000 AND jobs.currency = 'JPY') OR (jobs.salary_to >= 970000 AND jobs.currency = 'MMK') OR (jobs.salary_to >= 11560000 AND jobs.currency = 'IDR') OR (jobs.salary_to >= 1000 AND (jobs.currency = '' OR jobs.currency IS NULL)))) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 127 việc làm

 • [Full-Time Remote] Fullstack LEAD Software Engineer

  • Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng

   07/10/2022 - 21/11/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng

   Mức lương 2,000 - 4,000 USD

  • • Responsible for bridging in communication between development staff in Vietnam and Project Manager in Japan by participating in team meetings, handling issues, and translating - interpreting.
   • In charge of GEO (Global Employment Outsourcing) operation management (support Recruitment Department about documentation and necessary procedures, communicate with the Management Department in Japan, develop tools, etc.).
   • Participate in a part of the software development process such as the documentation process, requirements analysis, design, deploying, code reviewing, unit testing, and operating the product.

 • [Remote/ All Locations] BrSE JLPT N2/ N1

  • Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh

   07/10/2022 - 21/11/2022

  • Địa điểm Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh

   Mức lương 1,500 - 2,500 USD

  • • Responsible for bridging in communication between development staff in Vietnam and Project Manager in Japan by participating in team meetings, handling issues, and translating - interpreting.
   • In charge of GEO (Global Employment Outsourcing) operation management (support Recruitment Department about documentation and necessary procedures, communicate with Management Department in Japan, develop tools, etc.).
   • Participate in a part of software development process such as the documentation process, requirements analysis, design, deploying, code reviewing, unit testing and operating the product.

 • [Full-Time Remote] Senior/ Leader Frontend Engineer (All Locations)

  • Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng

   07/10/2022 - 21/11/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, all locations

   Mức lương 2,000 - 3,000 USD

  • • Responsible for bridging in communication between development staff in Vietnam and Project Manager in Japan by participating in team meetings, handling issues, and translating - interpreting.
   • In charge of GEO (Global Employment Outsourcing) operation management (support Recruitment Department about documentation and necessary procedures, communicate with Management Department in Japan, develop tools, etc.).
   • Participate in a part of software development process such as the documentation process, requirements analysis, design, deploying, code reviewing, unit testing and operating the product.

 • Sales Assistant / Sales (Tiếng Nhật N2)

  • Hồ Chí Minh

   07/10/2022 - 21/11/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh, Q1

   Mức lương 18.000.000 - 20.000.000 VND

  • - Nghiệp vụ sales: Sales dịch vụ lắp đặt sản phẩm là tấm năng lượng mặt trời (đối tượng khách hàng chủ yếu là công ty sản xuất của Nhật)
   - Nghiệp vụ trợ lý sales: đồng hành cùng người Nhật đi thăm công ty, làm báo giá dịch vụ, brochure sản phẩm ....Làm việc trao đổi các vấn đề liên quan với khách hàng qua mail
   - Dịch vụ hậu mãi sau bán hàng, chăm sóc khách hàng
   - Nếu ứng viên có kinh nghiệm sales thì có thể làm thêm nghiệp vụ như đề xuất chiến lược kinh doanh tốt hơn, đề xuất cải tiến nghiệp vụ ...

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.