SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-12-05') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-12-05', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-12-05')) AND ((FIND_IN_SET('Engineering', REPLACE(jobs.job_category, '^', '')) OR FIND_IN_SET('Mechanical', REPLACE(jobs.job_category, '^', '')) OR FIND_IN_SET('IndustrialProducts', REPLACE(jobs.job_category, '^', '')))) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 112 jobs

 • Kỹ Thuật Sản Xuất - Tiếng Anh/ Tiếng Nhật - HCM

  • Dong Nai, Ho Chi Minh

   03/12/2021 - 03/01/2022

  • Location Dong Nai, Ho Chi Minh, Q. Bình Thạnh & Biên Hòa, ĐN

   Salary Negotiable

  • - Phối hợp với bộ phận sản xuất quản lý công đoạn sản xuất, quá trình sản xuất sao cho đạt tiến độ và chất lượng yêu cầu
   - Thiết kế hoặc chỉnh sửa bản vẽ sao cho có thể gia công sản phẩm
   - Báo cáo và xử lý các vấn đề phát sinh về mặt kỹ thuật

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.