ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 198 jobs

 • Trưởng Phòng Mua Hàng(Tiếng Nhật - KCN VSIP 2A)

  • Binh Duong

   20/02/2020 - 23/03/2020

  • Location Binh Duong, KCN VSIP 2A

   Salary 1,000 - 1,500 USD

  • - Lập kế hoạch mua hàng, quản lý nguyên vật liệu, theo dõi từ khâu yêu cầu mua hàng đến khâu nhận hàng, kiểm tra hàng hóa mua vào.
   - Theo dõi tiến độ nhập khẩu nguyên phụ liệu, các công việc thương mại, và giáy tờ chứng từ nhập hàng
   - Tìm kiếm, đàm phán với các nhà cung cấp
   - Đảm bảo cung ứng vật liệu ổn định cho sản xuất

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.