THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 166 việc làm

 • Sales Trading (Steel/iron)- District 1

  • Hồ Chí Minh

   31/07/2019 - 14/09/2019

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương 800 - 900 USD

  • 1. Welding materials
   we are an authorized trading by Thai Welding company in the Southern part of Vietnam. We have two authorized distributors here for sales and stock functions. We need to analyze market situations and submit our proposals to Thai Welding company and distributors in order to expand our biz. Of course, we will operate importing and documentation. And sometimes we have to convince our distributors to follow our instructions.
   2. Some other biz and new biz categories
   A new staff is required to follow some other biz and create new biz categories proactively. In order to establish new biz, also required to inform our oversea group of Vietnamese steel/iron market.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.