SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-12-07') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-12-07', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-12-07')) AND ((jobs.assigned_user_id = '1bf71799-6867-1ff6-4542-5d352445a229')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 8 việc làm

 • Tuyển gấp IT staff cho cty Nhật tại Vsip- Hải Phòng (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định

   06/05/2021 - 06/09/2021

  • Địa điểm Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định

   Mức lương Khoảng

  • - Phát triển hệ thống nhằm cải tiến nghiệp vụ của các bộ phận
   - Bảo trì các hệ thống đã phát triển trong khi đưa vào sử dụng
   - Phát triển và bảo trì Robot RPA
   - Tìm kiếm và sử dụng hiệu quả các kỹ thuật IT mới

 • [Tiếng Anh hoặc Nhật] Nhân viên Kiểm tra Linh kiện cho cty Nhật VSIP Hải Phòng (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình

   06/05/2021 - 06/09/2021

  • Địa điểm Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình

   Mức lương 9.000.000 - 15.000.000 VND

  • - Quản lý, kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, linh kiện đầu vào
   - Cải thiện phương pháp kiểm tra, cải thiện chất lượng linh kiện sản phẩm
   - Thực hiện xác nhận, hướng dẫn phương pháp đo đạc cho nhân viên.
   - Phân tích, lập báo cáo cải thiện chất lượng linh kiện sản phẩm

 • [東京] 秘書を募集 (正社員)

  • Nam Định, Thái Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội

   29/03/2021 - 29/12/2021

  • Địa điểm Nam Định, Thái Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội

   Mức lương 200.000 - 210.000 YEN

  • 建設業向けのアウトソーシング事業を行っている会社で、東京支店の社長室所属として以下の業務に携わっていただきます。
   ①通訳・翻訳業務(ベトナム語-日本語)
   ②現地法人へ確認業務(総務・経理・人事等)
   ③物件の進捗確認業務

 • [大阪] 生産管理社員を募集 (Công việc này đã hết hạn!)

  • Quảng Ninh, Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương, Đà Nẵng, Hà Nội

   17/03/2021 - 17/10/2021

  • Địa điểm Quảng Ninh, Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương, Đà Nẵng, Hà Nội

   Mức lương 2.000.000 - 230.000 YEN

  • 当社の製品はISOの品質マネジメントシステムを認証取得しており、海外へ技術輸出もしている世界一級の品質を誇ります。要求される時期に要求量だけを効率的に生産しています。ものづくりの原点であり,自分で生み出した製品が有名物件や大型産業施設など社会で役立てられているのを目にしたときの感動は語り尽くせないものがあります。

   業務フロー
   ①生産グループ 原料配合(水・ケイ石・石灰の配合)

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.