SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2020-10-29') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2020-10-29', INTERVAL 180 DAY) AND '2020-10-29')) AND ((jobs.assigned_user_id = '1bf71799-6867-1ff6-4542-5d352445a229')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 28 jobs

 • [Vsip Hải Phòng] Tuyển Gấp vị trí Sale Leader nữ 800Usd~

  • Hai Duong, Hai Phong, Ha Noi, Nam Dinh

   25/09/2020 - 09/11/2020

  • Location Hai Duong, Hai Phong, Ha Noi, Nam Dinh

   Salary Negotiable

  • - Đảm nhiệm, chỉ đạo, quản lý những nghiệp vụ cơ bản sau :
   - Tiếp nhận và truyền đạt thông tin giữa khách hàng và các BP liên quan
   - Nghiệp vụ liên quan tới xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan.
   - Đảm nhiệm công việc mua bán

 • [Tràng Duệ]-Tuyển gấp trưởng nhóm QC tiếng Anh tốt

  • Thai Binh, Nam Dinh, Hai Duong, Hai Phong

   18/09/2020 - 18/11/2020

  • Location Thai Binh, Nam Dinh, Hai Duong, Hai Phong

   Salary 15.000.000 - 20.000.000 VND

  • * Quản lý đội ngũ nhân lực chất lượng của QA
   * Đảm bảo giải quyết issue liên quan đến chất lượng
   * Đưa ra các idea giảm lỗi trên công đoạn, giảm lỗi phía khách hàng
   * Số lượng nhân viên quản lý; 2-5 người

 • Tuyển gấp IT staff cho cty Nhật tại Vsip- Hải Phòng

  • Nam Dinh, Thai Binh, Hai Duong, Hai Phong

   15/09/2020 - 15/11/2020

  • Location Nam Dinh, Thai Binh, Hai Duong, Hai Phong

   Salary Specified

  • - Phát triển hệ thống nhằm cải tiến nghiệp vụ của các bộ phận
   - Bảo trì các hệ thống đã phát triển trong khi đưa vào sử dụng
   - Phát triển và bảo trì Robot RPA
   - Tìm kiếm và sử dụng hiệu quả các kỹ thuật IT mới

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.