SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-06-30') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-06-30', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-06-30')) AND ((jobs.assigned_user_id = '68722a93-4039-ab98-a8e0-5fc5e02b06b0')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 17 việc làm

 • [Quận 1, TPHCM] Sales Assistant (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   26/04/2022 - 10/06/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh, Q1

   Mức lương 500 - 600 USD

  • - Hỗ trợ bộ phận sales các công tác liên quan đến soạn thảo hợp đồng, theo dõi tiến trình thực hiện hợp đồng, xuất nhập hàng hóa, công nợ.
   - Kiểm tra các chứng từ xuất nhập khẩu.
   - Hỗ trợ bộ phận sales liên lạc và giải quyết thắc mắc của khách hàng.
   - Các công việc hành chính khác trong bộ phận khi cần thiết.

 • [District 1, HCMC] Admin Executive (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   15/04/2022 - 30/05/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương 600 - 700 USD

  • - Contact government offices for obtaining notarized documents and submitting applications
   - Book hotels, cars, dinners, etc. for business expats coming from Japan
   - Arrange flights, hotels, etc. for SOGEC employees on business trips
   - Various procedures for new arrival and renewal of status of residence for expatriates

 • [D.3, HCMC] Accounting Manager (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   06/04/2022 - 30/05/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương 1,500 - 1,700 USD

  • - To be in charge of Accounting tasks of HCMC office
   - Work with the accounting firms (outsourcing) regarding accounting activities
   - Bank transfer and some other accounting tasks
   - Report to Deputy General Manager (expat)

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.