SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-10-16') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-10-16', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-10-16')) AND ((jobs.assigned_user_id = 'b58dc4fa-374d-ecd2-17cf-55d3f65a38b8')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 86 jobs

 • (HN) Tuyển nhân viên Marketing truyền thông (Tiếng Anh)

  • Ha Noi

   13/10/2021 - 27/11/2021

  • Location Ha Noi

   Salary Negotiable

  • I. CHỨC NĂNG CÔNG VIỆC
   - Thực hiện các kế hoạch do Ban lãnh đạo Công ty và Trưởng phòng Marketing để ra, đảm bảo các hoạt động diễn ra trơn tru, góp phần quảng bá sản phẩm dịch vụ cũng như hình ảnh Công ty, duy trì thị trường và khách hàng;
   - Thiết lập và vận hành kênh truyền thông marketing; khai thác các dữ liệu, chất liệu phục vụ công việc quảng bá, xúc tiến thương mại
   II. NHIỆM VỤ

 • (LƯƠNG HẤP DẪN - KCN Nội Bài) Business Development Executive

  • Ha Noi

   11/10/2021 - 25/11/2021

  • Location Ha Noi, NoiBai Industrial Zone, QuangTien Commune, Soc Son District, Hanoi, Vietnam

   Salary Negotiable

  • 1. Assist and support daily jobs for new projects such as washing machine, air conditioning and automotive, and others
   2. Conduct market research to identify selling possibilities and evaluate customer needs
   3. Actively seek out new sale opportunity through networking, cold calling or other means of generating interest from potential customers.
   4. Able to plan persuasive approaches and pitches that will convince potential customers to do business with the company

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.