SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2020-10-23') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2020-10-23', INTERVAL 180 DAY) AND '2020-10-23')) AND ((jobs.assigned_user_id = 'c42dd7cf-0241-b771-0aa2-59253c1ddfa8')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 17 jobs

 • Leader Bộ Phận Xuất Nhập Khẩu - Công Ty Nhật, KCN Amata

  • Dong Nai

   21/10/2020 - 05/12/2020

  • Location Dong Nai, KCN Amata

   Salary Negotiable

  • - Theo dõi và xây dựng định mức sử dụng và tồn kho hải quan.
   - Am hiểu rõ về thủ tục thanh khoản, báo cáo quyết toán hải quan.
   - Nắm vững các thông tin về luật, nghị định hải quan.
   - Chịu trách nhiệm toàn bộ các thủ tục xuất nhập hàng.(mã SP, mã NVL, hs code, C/O, giấy phép nhập khẩu…)

 • Nhân Viên QC - Công Ty Nhật, KCN Long Đức

  • Dong Nai

   09/10/2020 - 23/11/2020

  • Location Dong Nai, KCN Long Đức

   Salary 400 USD

  • - Tổ chức và hướng dẫn thực hiện tất cả các công việc liên quan đến bảng hướng dẫn thao tác kiểm hàng theo đúng quy định.
   - Kiểm soát chất lượng sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn để giao tới khách hàng.
   - Đánh giá, phân tích và tìm ra đối sách cho các lỗi sản phẩm (nếu có) nhằm cải thiện công tác kiểm soát chất lượng và làm hài lòng khách hàng.
   - Giám sát và điều chỉnh hệ thống QC để đảm bảo hiệu quả.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.