SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-09-25') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-09-25', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-09-25')) AND ((jobs.assigned_user_id = 'ceaba2af-9987-3a9e-7346-5c62419310c4')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 8 việc làm

 • CẦU GIẤY- HÀ NỘI: Developer 2 người) CHO CÔNG TY NHẬT (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   22/02/2021 - 08/04/2021

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương Thỏa thuận

  • Công ty đa số khách hàng từ phía Nhật Bản và sử dụng hệ thống server trên AWS, xử lý các công việc liên quan sâu đến server linux trên AWS như build server, xử lý các lỗi phát sinh, cài đặt cấu hình update, cty dùng trên gitlab ci/cd, sử dụng ansible và terraform… nên cần tìm người có nhiều kinh nghiệm và giỏi trong lĩnh vực này

   Mô Tả Công Việc
   • Xây dựng hệ thống website, app về giải trí giao tiếp qua kênh website, smartphone, chat, livestream

 • CẦU GIẤY- HÀ NỘI: IT comtor ( 1 người) CHO CÔNG TY NHẬT (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   22/02/2021 - 08/04/2021

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương Thỏa thuận

  • Công ty đa số khách hàng từ phía Nhật Bản và sử dụng hệ thống server trên AWS, xử lý các công việc liên quan sâu đến server linux trên AWS như build server, xử lý các lỗi phát sinh, cài đặt cấu hình update, cty dùng trên gitlab ci/cd, sử dụng ansible và terraform… nên cần tìm người có nhiều kinh nghiệm và giỏi trong lĩnh vực này
   Mô Tả Công Việc
   • Trao đôi bằng tiếng nhật qua slark, zoom..
   • Phiên dịch tiếng nhật

 • CẦU GIẤY- HÀ NỘI: Leader (1 người) CHO CÔNG TY NHẬT (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   22/02/2021 - 08/04/2021

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương Thỏa thuận

  • Công ty đa số khách hàng từ phía Nhật Bản và sử dụng hệ thống server trên AWS, xử lý các công việc liên quan sâu đến server linux trên AWS như build server, xử lý các lỗi phát sinh, cài đặt cấu hình update, cty dùng trên gitlab ci/cd, sử dụng ansible và terraform… nên cần tìm người có nhiều kinh nghiệm và giỏi trong lĩnh vực này
   Mô tả công việc:
   • Phụ trách, quản lý và chịu trách nhiệm chung toàn bộ dự án về tiến độ, chất lượng
   • Đảm bảo việc thực hiện dự án theo đúng kế hoạch của khách hàng

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.