SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-06-30') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-06-30', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-06-30')) AND ((jobs.assigned_user_id = 'd7d089a3-aa39-2856-308b-5e0eb3adda85')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 13 việc làm

 • Trưởng nhóm tuyển dụng và quản lý kỹ sư (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   20/04/2022 - 04/06/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương 1,000 - 1,200 USD

  • 1.Thương thảo với các trường Đại học liên kết (chỉnh sửa hợp đồng, thảo luận vận hành các lớp học, tuyển dụng - gửi các thông báo tuyển)
   2.Tuyển dụng ứng viên (Hợp tác mới với các trường khối kỹ thuật, tổ chức các buổi hội thảo tuyển dụng trong trường Đại học, làm các hoạt động tuyển dụng ứng viên tại địa phương, tuyển sinh viên đã hoàn thành chương trình học).
   3.Phiên dịch - biên dịch (phỏng vấn với doanh nghiệp, trao đổi với ứng viên, biên dịch hồ sơ).
   4.Đào tạo cho các bạn kỹ sư (1 lớp: 1~2 buổi/tháng)

 • Quản lý thực tập sinh (Công việc này đã hết hạn!)

  • chiba

   18/04/2022 - 02/06/2022

  • Địa điểm chiba

   Mức lương Khoảng

  • Chủ yếu quản lý và theo dõi các thực tập sinh kỹ năng (khoảng 50 người).
   Tìm những người có thể chịu trách nhiệm quản lý chung thực tập sinh như: hỗ trợ cuộc sống, công việc và đào tạo cho kỳ thi kiểm tra kỹ năng (đặc biệt là các bài giảng).
   Ngoài ra, các bạn thực tập sinh kỹ năng đang thực tập ngành nghề đúc thổi phồng
   nên chúng tôi muốn tìm 1 người có tinh thần theo sát việc tự học và ôn luyện của họ để vượt qua kỳ thi cho công việc đó.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.