ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 2 jobs

 • Trợ lý phòng hành Chính_Công ty Nhật (This job is closed!)

  • Hai Phong

   02/12/2022 - 31/12/2022

  • Location Hai Phong

   Salary 30.000.000 VND

  • - Làm đầu mối liên hệ thông tin giữa phòng Hành chính tổng hợp ở trụ sở và công ty con ở Việt Nam
   - Theo dõi và sắp xếp việc tiếp đón khách Công ty
   - Dịch Nhật-Việt và ngược lại trong các buổi họp sáng, họp trao đổi công việc của phòng
   - Hỗ trợ trưởng phòng quán xuyến các đầu mục công việc hành chính.

 • Nhân viên mua hàng kỹ thuật (This job is closed!)

  • Aichi

   27/10/2022 - 11/12/2022

  • Location Aichi

   Salary 200 YEN

  • Nhân viên mua hàng kỹ thuật. (chuyên ngành hóa hữu cơ, vật liệu polymer)
   Nội dung công việc chính là nghiệp vụ mua hàng những sản phẩm công ty đang sử dụng.
   Hợp tác với phòng phát triển, cân nhắc về thông số và chất liệu của những sản phẩm muốn nhập, tiến hành việc mua hàng - phát triển.
   Làm việc cũng bộ phận phát triển để xem xét nên chọn vật liệu như thế nào, có đáp ứng được với sản phẩm mới hay không.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.