SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-10-08') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-10-08', INTERVAL 60 DAY) AND '2022-10-08')) AND ((jobs.assigned_user_id = 'd7d089a3-aa39-2856-308b-5e0eb3adda85')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 7 jobs

 • Kỹ sư thiết kế khuôn đúc nhựa tại Osaka

  • Osaka

   07/09/2022 - 22/10/2022

  • Location Osaka

   Salary Specified

  • ・phụ trách công việc sales kỹ thuật khuôn (sales engineer)
   ・Cân nhắc, làm báo giá khuôn mới (cân nhắc sản phẩm, cân nhắc khuôn)
   ・Tập trung vào phụ trách việc chăm sóc theo sát khách hàng sau khi tiếp nhận đơn và cải tiến các khuôn hiện tại.
   ・Xử lý, nắm bắt các khuôn đúc ép nhựa. Kích cỡ của máy đúc tầm 350 tấn. Trọng lượng khuôn khoảng 100 kg - 2 tấn

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.