SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-05-25') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-05-25', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-05-25')) AND ((jobs.assigned_user_id = 'd7d089a3-aa39-2856-308b-5e0eb3adda85')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 11 jobs

 • Trưởng nhóm tuyển dụng và quản lý kỹ sư

  • Ho Chi Minh

   20/04/2022 - 04/06/2022

  • Location Ho Chi Minh

   Salary 1,000 - 1,200 USD

  • 1.Thương thảo với các trường Đại học liên kết (chỉnh sửa hợp đồng, thảo luận vận hành các lớp học, tuyển dụng - gửi các thông báo tuyển)
   2.Tuyển dụng ứng viên (Hợp tác mới với các trường khối kỹ thuật, tổ chức các buổi hội thảo tuyển dụng trong trường Đại học, làm các hoạt động tuyển dụng ứng viên tại địa phương, tuyển sinh viên đã hoàn thành chương trình học).
   3.Phiên dịch - biên dịch (phỏng vấn với doanh nghiệp, trao đổi với ứng viên, biên dịch hồ sơ).
   4.Đào tạo cho các bạn kỹ sư (1 lớp: 1~2 buổi/tháng)

 • Quản lý thực tập sinh

  • chiba

   18/04/2022 - 02/06/2022

  • Location chiba

   Salary Specified

  • Chủ yếu quản lý và theo dõi các thực tập sinh kỹ năng (khoảng 50 người).
   Tìm những người có thể chịu trách nhiệm quản lý chung thực tập sinh như: hỗ trợ cuộc sống, công việc và đào tạo cho kỳ thi kiểm tra kỹ năng (đặc biệt là các bài giảng).
   Ngoài ra, các bạn thực tập sinh kỹ năng đang thực tập ngành nghề đúc thổi phồng
   nên chúng tôi muốn tìm 1 người có tinh thần theo sát việc tự học và ôn luyện của họ để vượt qua kỳ thi cho công việc đó.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.