SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-03-07') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-03-07', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-03-07')) AND ((jobs.assigned_user_id = 'f24bd1e8-da26-e4cb-147e-5eaf86549c39')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 27 việc làm

 • [HCM] Import - Export Senior Supervisor (Shuttle bus Provided)

  • Hồ Chí Minh

   17/02/2021 - 03/04/2021

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương 20.000.000 VND

  • • Responsible for obtaining quotes for domestic and oversea shipments and making selection for each individual shipment.
   • Contact with forwarder, broker, customer, ... to arrange booking, stuffing cargo, customs clearance for import – export shipment as plan
   • Prepare & check the shipping documents for shipment: Packing list, invoice, contract, customs declaration, C/O, Bill of lading, insurance, ...
   • Updated all laws, regulations, procedure related

 • [HCM] Trưởng nhóm Mua Hàng - Quận 9 (có xe đưa rước) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   19/01/2021 - 05/03/2021

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương 20.000.000 VND

  • - Quản lý nhận đơn đặt hàng từ các bộ phận.
   - Lập kế hoạch, phát hành và theo dõi đơn đặt hàng, quản lý lịch trình giao hàng và vận chuyển.
   - Xây dựng phương án cải tiến để mang lại hiệu quả tốt nhất cho việc mua hàng.
   - Quản lý việc liên lạc với nhà cung cấp về giá cả, tình trạng sẵn có và lịch trình giao hàng.

 • [HCM] Chuyên viên Tuyển dụng - Công ty Nhật - Quận 9 (Có xe đưa rước) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   17/12/2020 - 31/01/2021

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương Thỏa thuận

  • 1. Lập kế hoạch và chiến lược tuyển dụng cho Công ty
   2. Quản lý hoạt động tuyển dụng (sàng lọc hồ sơ, tham gia phỏng vấn, báo cáo và phân tích hoạt động tuyển dụng)
   3. Đề xuất các chính sách, phát triển và cải tiến các thủ tục, biểu mẫu và các hồ sơ khác. Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng của các Phòng ban, lên kế hoạch tuyển dụng và chiến lược nhân sự cho Công ty.
   4. Những công việc khác do cấp trên chỉ định

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.