Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 2 việc làm

Vieclambank.com
14/09/2018 - 29/10/2018

[VĨNH PHÚC] Office Coordinator(Tiếng Anh) (Công việc này đã hết hạn!)

- Hỗ trợ Manager quản lý chi nhánh Vĩnh Phúc
- Hỗ trợ nghiệp vụ xuất nhập khẩu.
- Hỗ trợ các công việc kinh doanh
- Chi tiết sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Mức lương 10.000.000 - 13.000.000 VND
Địa điểm Vĩnh Phúc, Phúc Yen
24/07/2018 - 02/09/2018

[VĨNH PHÚC] Office Manager (Tiếng Anh) (Công việc này đã hết hạn!)

- Quản lý toàn bộ hoạt động chi nhánh Vĩnh Phúc bao gồm cả HCNS và sản xuất
- Hỗ trợ nghiệp vụ xuất nhập khẩu.
- Hỗ trợ các công việc kinh doanh
- Chi tiết sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Mức lương 13.000.000 - 20.000.000 VND
Địa điểm Vĩnh Phúc, Phúc Yen