SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-11') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-11', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-11')) AND ((jobs.name LIKE '%(Hoàn Kiếm- LƯƠNG HẤP DẪN) Tuyển quản lý có CPA%' OR jobs.description LIKE '%(Hoàn Kiếm- LƯƠNG HẤP DẪN) Tuyển quản lý có CPA%' OR jobs.required_experience LIKE '%(Hoàn Kiếm- LƯƠNG HẤP DẪN) Tuyển quản lý có CPA%' OR jobs.page_title LIKE '%(Hoàn Kiếm- LƯƠNG HẤP DẪN) Tuyển quản lý có CPA%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%(Hoàn Kiếm- LƯƠNG HẤP DẪN) Tuyển quản lý có CPA%' OR jobs.meta_description LIKE '%(Hoàn Kiếm- LƯƠNG HẤP DẪN) Tuyển quản lý có CPA%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

 • (Hoàn Kiếm- LƯƠNG HẤP DẪN) Tuyển quản lý có CPA (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   13/01/2022 - 27/03/2022

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương 2,000 - 2,500 USD

  • Công ty chuyên lĩnh vực tư vấn đầu tư, thành lập công ty, thủ tục nhập cư, xin visa.
   Nội dung CV:
   Job Description
   The Manager is responsible for all areas relating to provide financial, accounting, tax services to Clients. This position will be responsible for developing and maintaining accounting principles, practices and procedures to ensure accurate and timely financial statements. The Manager supervises some Junior and Senior consultants and is responsible for managing the team to ensure that work is properly allocated and completed in a timely and accurate manner. This position addresses tight deadlines.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.