SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-01-19') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-01-19', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-01-19')) AND ((jobs.name LIKE '%(Rât gấp%' OR jobs.description LIKE '%(Rât gấp%' OR jobs.required_experience LIKE '%(Rât gấp%' OR jobs.page_title LIKE '%(Rât gấp%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%(Rât gấp%' OR jobs.meta_description LIKE '%(Rât gấp%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 7 việc làm

 • (Rât gấp, nội thành HN) Trưởng phòng HCNS

  • Hà Nội

   11/01/2022 - 25/02/2022

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương 30,000,000 - 40,000,000 USD

  • - Phụ trách, quản lý toàn bộ các nghiệp vụ liên quan tới hành chính, nhân sự tại công ty: tuyển dụng, quản lý, đánh giá nhân viên, đảm bảo phúc lợi cho nhân viên...
   - Báo cáo tình hình vận hành hệ thống hành chính nhân sự cho cấp trên & quản lý nhân sự cấp dưới
   - Nội dung chi tiết của công việc sẽ được trao đổi kỹ khi phỏng vấn

 • (RẤT GẤP - HN) Marketing (Tiếng Anh) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   23/08/2021 - 07/10/2021

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương Cạnh tranh

  • - Nghiên cứu thị trường, xây dựng và đề xuất chiến lược phát triển
   - Lên kế hoạch và ngân sách cho các hoạt động MKT thúc đẩy hoạt động kinh doanh của cty, triển khai và theo dõi các hoạt động trong kế hoạch
   - Tổ chức và đo lường hiệu quả các chiến dịch quảng cáo/truyền thông trên các kênh quảng bá với ngân sách cho phép
   - Quản lý hệ thống kênh marketing của doanh nghiệp: fanpage, website, email,...

 • (RẤT GẤP Long Biên-Hn) Chuyên viên Marketing (Tiếng Anh) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   11/08/2021 - 25/09/2021

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương Cạnh tranh

  • - Nghiên cứu thị trường, xây dựng và đề xuất chiến lược phát triển
   - Lên kế hoạch và ngân sách cho các hoạt động MKT thúc đẩy hoạt động kinh doanh của cty, triển khai và theo dõi các hoạt động trong kế hoạch
   - Tổ chức và đo lường hiệu quả các chiến dịch quảng cáo/truyền thông trên các kênh quảng bá với ngân sách cho phép
   - Quản lý hệ thống kênh marketing của doanh nghiệp: fanpage, website, email,...

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.