SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-17') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-17', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-17')) AND ((jobs.name LIKE '%[HCM%' OR jobs.description LIKE '%[HCM%' OR jobs.required_experience LIKE '%[HCM%' OR jobs.page_title LIKE '%[HCM%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%[HCM%' OR jobs.meta_description LIKE '%[HCM%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 7 việc làm

 • [HCM - Thu Duc] - General Accounting (English)

  • Hồ Chí Minh

   07/07/2022 - 21/08/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh, Thu Duc District

   Mức lương 15.000.000 - 20.000.000 VND

  • - General accounting work: documents collection and check, date input, data review, accrual and amortization scheduling, cost allocation, bank reconciliation, production cost analysis etc
   - Inventory management for work in progress & finished goods:
   • Control all transactions related to work in progress and finished Goods.
   • Work closely with production sections to check inventory to account for the precise production cost monthly.

 • [HCM/ Hybrid] iOS Developer (Junior - Senior)

  • Hồ Chí Minh

   04/07/2022 - 18/08/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương 1,200 - 1,500 USD

  • ・Analyzing, Designing, Developing and Testing for the iOS platform.
   ・Collaborating with a team to create system design.
   ・Collaborating with our Project Managers, UX/UI Designers, Back-End Developers, Product Owner and Quality Control Engineer to create high quality products.
   ・Working on bug fixing and improving application performance, Quality Writing clean and maintainable code for our clients

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.