THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 3 việc làm

 • (Gấp) Nhân viên kế toán (Đình Vũ) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng

   13/02/2019 - 30/03/2019

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương 10.000.000 - 15.000.000 VND

  • * Assisting with accounting system construction and maintenance./ Hỗ trợ việc xây dựng và vận hành hệ thống kế toán.
   * Assisting with managing Company’s cash funds on a daily basis./ Hỗ trợ việc quản lý quỹ tiền mặt của công ty trên cơ sở cập nhật hàng ngày.
   * Assisting with coordinating and directing the preparation of the budget and financial forecasts, institutes and maintains other planning and control procedures, and analyzes and reports variances./ Hỗ trợ việc phối hợp và trực tiếp chuẩn bị Báo cáo tài chính, phân tích và báo cáo rủi ro.
   * Handling daily accounts payables activities including and preparing remittance for payment./ Thực hiện các công việc thanh toán hàng ngày và chuẩn bị chuyển tiền thanh toán.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.