SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-01-22') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-01-22', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-01-22')) AND ((jobs.name LIKE '%đo lường%' OR jobs.description LIKE '%đo lường%' OR jobs.required_experience LIKE '%đo lường%' OR jobs.page_title LIKE '%đo lường%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%đo lường%' OR jobs.meta_description LIKE '%đo lường%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 14 việc làm

 • Nhân viên QA - KCN Đình Vũ, có xe đưa đón (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng

   17/11/2021 - 01/01/2022

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương Thỏa thuận

  • 1 Chịu trách nhiệm giám sát việc triển khai và thực hiện các hệ thống liên quan của hệ thống kiểm soát chất lượng
   2 Chịu trách nhiệm quản lý việc sửa đổi và thay đổi các tài liệu liên quan của hệ thống kiểm soát chất lượng
   3 Chịu trách nhiệm thực hiện cụ thể việc quản lý các tệp hệ thống kiểm soát chất lượng và việc đăng ký, phát hành, lưu ký, phân phối dữ liệu và đăng ký tài khoản;
   4 Chịu trách nhiệm giám sát và lấy mẫu toàn bộ quá trình từ khâu nhập nguyên liệu đến thành phẩm từ hệ thống;

 • (RẤT GẤP - HN) Marketing (Tiếng Anh) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   23/08/2021 - 07/10/2021

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương Cạnh tranh

  • - Nghiên cứu thị trường, xây dựng và đề xuất chiến lược phát triển
   - Lên kế hoạch và ngân sách cho các hoạt động MKT thúc đẩy hoạt động kinh doanh của cty, triển khai và theo dõi các hoạt động trong kế hoạch
   - Tổ chức và đo lường hiệu quả các chiến dịch quảng cáo/truyền thông trên các kênh quảng bá với ngân sách cho phép
   - Quản lý hệ thống kênh marketing của doanh nghiệp: fanpage, website, email,...

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.