SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-06-16') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-06-16', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-06-16')) AND ((jobs.name LIKE '%- Nam nữ không giới hạn\r\n- Biết đọc bản vẽ%' OR jobs.description LIKE '%- Nam nữ không giới hạn\r\n- Biết đọc bản vẽ%' OR jobs.required_experience LIKE '%- Nam nữ không giới hạn\r\n- Biết đọc bản vẽ%' OR jobs.page_title LIKE '%- Nam nữ không giới hạn\r\n- Biết đọc bản vẽ%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%- Nam nữ không giới hạn\r\n- Biết đọc bản vẽ%' OR jobs.meta_description LIKE '%- Nam nữ không giới hạn\r\n- Biết đọc bản vẽ%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 3 việc làm

 • Nhân viên kỹ thuật khuôn EDM (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng

   12/04/2021 - 27/05/2021

  • Địa điểm Hải Phòng, KCN An Dương

   Mức lương 10.000.000 - 14.000.000 VND

  • - Nhận bản vẽ gia công, các yêu cầu công nghệ từ nhân viên lập trình
   - Đọc kỹ các thông số kỹ thuật chi tiết của bản vẽ, xác minh lại với nhân viên lập trình nếu có vấn đề chưa rõ.
   - Chuẩn bị các dụng cụ: dao cụ, đồ gá, chi tiết gia công phục vụ cho quá trình gia công sản phẩm…
   -Vận hành máy xung điện EDM/ Máy cắt dây (Ngành khuôn mẫu)

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.