THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 5 việc làm

 • (KCN TRÀNG DUỆ -Hp)Gấp...supply Chain Planning Manager (~$2000) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng

   21/10/2019 - 05/12/2019

  • Địa điểm Hải Phòng, 1

   Mức lương 2,000 USD

  • - Supply Chain planning and Ordering Management (Manage BOM, execute a production trial run, generate Part requirement, calculate supplier schedules…etc).
   - Liaison with Procurement, CS & Production Team for all issues to meet Customer’s requirement
   - Ensure rapid and decisive elimination of material & product readiness problems by interfacing with Material Availability, Order Fulfillment resources in the right time, right place and right part.
   - Warehouse Activities (Goods Receive & Handling, Inventory, FIFO, Min-Max, Safety Stock..)

 • Accounting Manager(Japanese - Dist 1) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   06/08/2019 - 20/09/2019

  • Địa điểm Hồ Chí Minh, Dist 1

   Mức lương 1,500 - 1,700 USD

  • - Plan, implement and oversee overall accounting strategy
   - Oversee accounting daily operations
   - Take responsibility for accounts payable/receivable, cash receipts, general ledger, payroll and utilities, treasury, budgeting, cash forecasting, revenue and expenditure variance analysis, capital assets reconciliations, trust account statement reconciliations, check runs, fixed asset activity, debt activity etc
   - Monitor and analyse accounting data

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.