SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-03-08') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-03-08', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-03-08')) AND ((jobs.name LIKE '%Admin%' OR jobs.description LIKE '%Admin%' OR jobs.required_experience LIKE '%Admin%' OR jobs.page_title LIKE '%Admin%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Admin%' OR jobs.meta_description LIKE '%Admin%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 29 việc làm

 • (Hòa Mạc, Hà nam) Customer Service Assistant (Tiếng Nhật)

  • Hà Nam

   02/03/2021 - 16/04/2021

  • Địa điểm Hà Nam

   Mức lương 15.000.000 - 20.000.000 VND

  •  Handle and process customer orders, inquiries and questions, according to internal processes and work instructions.
    Receive and handle customer complaints, monitor and evaluate the resolution process, in consultation with relevant stakeholders.
    Track and monitor customer orders, inquiries and complaints in the customer service systems, according to key indicators (e.g. Service level, costs).
   Administer and documents customer orders, inquiries and complaints, in accordance with company’s procedures.

 • [Khanh Hoa] Contract Administration Manager (Thermal Power Project)

  • Khánh Hòa, Bình Thuận, Phú Yên, Hồ Chí Minh

   24/02/2021 - 10/04/2021

  • Địa điểm Khánh Hòa, Bình Thuận, Phú Yên, Hồ Chí Minh

   Mức lương Cạnh tranh

  • - Give practical and sound commercial and contractual advice; investigate the matters giving rise to claim; analyze all relevant issues; evaluate all claims; particularize matters to be submitted for agreement; and negotiate their settlement;
   - Monitor work progress against submitted claims and approved subcontractor’s programme and evaluate claims for programme delays or interruption;
   - Create a new contractual letters when the company finds any contractual conflicts or legitimate entitlements;
   - Create a counter letters when the company receives a letter from the owner, other consortium members or the erection subcontractor;

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.