SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2020-10-31') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2020-10-31', INTERVAL 180 DAY) AND '2020-10-31')) AND ((jobs.name LIKE '%Bình Dương%' OR jobs.description LIKE '%Bình Dương%' OR jobs.required_experience LIKE '%Bình Dương%' OR jobs.page_title LIKE '%Bình Dương%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Bình Dương%' OR jobs.meta_description LIKE '%Bình Dương%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 18 việc làm

 • Trợ lý dự án

  • Bà Rịa - Vũng Tàu

   08/10/2020 - 22/11/2020

  • Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu

   Mức lương Lên đến USD1,000 (tùy theo kinh nghiệm và năng lực)

  • - Trợ lý dự án, hỗ trợ các nghiệp vụ tổng vụ, kế toán
   - Sắp xếp công việc (chuẩn bị xe đi công tác đến các tỉnh lân cận như Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai,…)
   - Thực hiện các nghiệp vụ mua dụng cụ, thiết bị văn phòng, liên kết với các khu công nghiệp, các bên tư vấn kế toán, pháp lý
   - Có đi công tác

 • [Dĩ An - Bình Dương] - Bảo Trì Điện

  • Bình Dương

   07/10/2020 - 21/11/2020

  • Địa điểm Bình Dương, Dĩ An

   Mức lương 15.000.000 - 18.000.000 VND

  • - Thường xuyên kiểm tra, thực hiện chỉnh sửa hệ thống điện khi phát hiện những hư hỏng để không làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất chung của toàn nhà máy.
   - Lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện của nhà máy.
   - Định kỳ thực hiện việc bảo trì hệ thống theo kế hoạch đã được duyệt.
   - Thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện, máy móc, tiện ích của nhà máy theo kế hoạch của bộ phận.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.