THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

 • [HCM/ District 3] BrSE (JLPT N2, Java)

  • Hồ Chí Minh

   06/03/2024 - 30/06/2024

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương 25.000.000 - 50.000.000 VND

   Ngành nghề IT-Phần mềm

  • [In particular]
   (1)You will be mainly in charge of the Overall Development from Requirement Definition to Release in the project such as New Functions and Performance Improvement.
   (2)You will be engaged in a Wide Range of Development, such as the Back-End part for Acquiring / Analyzing a large amount of Measurement Data and the Front-End part with Various Functions for Marketing Business Support.
   Increase.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.