SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-07-31') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-07-31', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-07-31')) AND ((jobs.name LIKE '%CONGTYNHAT%' OR jobs.description LIKE '%CONGTYNHAT%' OR jobs.required_experience LIKE '%CONGTYNHAT%' OR jobs.page_title LIKE '%CONGTYNHAT%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%CONGTYNHAT%' OR jobs.meta_description LIKE '%CONGTYNHAT%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 1 jobs

 • Tuyển gấp IT staff cho cty Nhật tại Vsip- Hải Phòng

  • Hai Phong, Hai Duong, Thai Binh, Nam Dinh

   06/05/2021 - 06/09/2021

  • Location Hai Phong, Hai Duong, Thai Binh, Nam Dinh

   Salary Specified

  • - Phát triển hệ thống nhằm cải tiến nghiệp vụ của các bộ phận
   - Bảo trì các hệ thống đã phát triển trong khi đưa vào sử dụng
   - Phát triển và bảo trì Robot RPA
   - Tìm kiếm và sử dụng hiệu quả các kỹ thuật IT mới

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.