THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 4 việc làm

 • Giám đốc quản lý xây dựng dự án mới tại Hải Phòng

  • Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng

   27/12/2022 - 10/02/2023

  • Địa điểm Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng

   Mức lương 3,500 - 4,000 USD

  • 1. This position is expected to properly understand design and construction process in our residential township JV project with local partners and propose effective suggestions and solutions by utilizing knowledge and experience in architect field.
   2. The suggestions and solutions should be based on a viewpoint of "Developer" or "Order-side", NOT "Contractor" or "assigned Designer".
   3. Review design/construction control process and comments on them as an investor viewpoint
   4. Review design drawings and support NREV members to propose better designs for more attractive product

 • Gấp ( Cầu Giấy, HN) cần MEP Staff, tiếng anh (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   27/11/2022 - 11/01/2023

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương 800 - 1,400 USD

  • Assist in design, bidding, and construction supervision of equipment systems (MEP) for ongoing development projects in Hanoi, Vietnam.
   Mainly involve in the ongoing Star Lake Complex Development Project (hereafter referred to as SLP-B) and the new school construction project (hereafter referred to as Project C).

   Specific work content

 • Nhân viên hành chính nhân sự tiếng anh hoặc tiếng nhật - KCN Đình Vũ (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng

   14/11/2022 - 29/12/2022

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương Thỏa thuận

  • - Human Resources/ Nhân sự
   * Assisting with HR system construction and maintenance./ Hỗ trợ việc xây dựng và vận hành hệ thống nhân sự.
   * Preparing Payroll including computing wages and deductions and posts to payroll./ Chuẩn bị bảng lương bao gồm tính lương, tính các khoản giảm trừ và cập nhật vào bảng lương.
   * Recording and updating data concerning personnel actions as well as information affecting employee’s net wages on master payroll records./ Ghi chép và cập nhật dữ liệu liên quan đến các hoạt động nhân sự cũng như các thông tin ảnh hưởng đến tiền lương của người lao động trên bảng theo dõi tổng hợp lương.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.