SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-07-30') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-07-30', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-07-30')) AND ((jobs.name LIKE '%Dĩ An%' OR jobs.description LIKE '%Dĩ An%' OR jobs.required_experience LIKE '%Dĩ An%' OR jobs.page_title LIKE '%Dĩ An%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Dĩ An%' OR jobs.meta_description LIKE '%Dĩ An%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 10 việc làm

 • HR - Admin Manager(Dĩ An - Bình Dương) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Bình Dương

   09/06/2021 - 30/06/2021

  • Địa điểm Bình Dương, Dĩ An - Bình Dương

   Mức lương 1,000 - 1,500 USD

  • - Quản lý toàn bộ công việc của Ban Nhân sự tổng hợp, về lĩnh vực hành chính và nhân sự bao gồm:
   + Tuyển dụng công nhân, nhân viên
   + Chấm công, tính lương, tính thưởng, quyết toán thuế TNCN
   + Đánh giá nhân sự

 • Employee Relation/hrbp Supervisor(Di An - Binh Duong) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Bình Dương

   19/05/2021 - 03/07/2021

  • Địa điểm Bình Dương, Di An

   Mức lương 1,000 - 1,500 USD

  • Develop and maintain positive employees' relationship by taking regular feedback from employees and managers/leaders and acting on it
   - Update labor law and work with managers/leaders about disciplinary records and ensure the records are made.
   - Manage internal communication.
   - Conduct exit interviews

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.