SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-05-17') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-05-17', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-05-17')) AND ((jobs.name LIKE '%Da Nang%' OR jobs.description LIKE '%Da Nang%' OR jobs.required_experience LIKE '%Da Nang%' OR jobs.page_title LIKE '%Da Nang%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Da Nang%' OR jobs.meta_description LIKE '%Da Nang%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 4 việc làm

 • BSE- N2 - Da Nang (Công việc này đã hết hạn!)

  • Đà Nẵng

   22/01/2021 - 22/02/2021

  • Địa điểm Đà Nẵng

   Mức lương 2,000 - 2,500 USD

  • - Handle with specification or environment from team member and escalate it if needed
   - Confirm whether output satisfy with requirement or not
   - Manage progress of project
   - Report progress of project and problem

 • [Đà Nẵng] Giám đốc nhân sự cho khách sạn 5* của Nhật chưa đi vào hoạt động (Công việc này đã hết hạn!)

  • Khánh Hòa, Hải Phòng, Đà Nẵng, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nội

   18/11/2020 - 02/01/2021

  • Địa điểm Khánh Hòa, Hải Phòng, Đà Nẵng, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nội

   Mức lương 2,000 - 2,500 USD

  • - Quy mô xây dựng công ty dự kiến 13 ha
   - Xây dựng đội ngũ nhân sự cùng tổng giám đốc và giám đốc điều hành
   - Phụ trách tuyển dụng, quản lý, đào tạo nhân sự
   - Nội dung công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn

 • UI/UX Designer (Da Nang+ New Company) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Đà Nẵng

   10/11/2020 - 25/12/2020

  • Địa điểm Đà Nẵng

   Mức lương Cạnh tranh

  • - In charge of leading front-end innovation projects leveraging deep user understanding with the goal of improving user experience (UX) while delivering against strategic business priorities.
   -Develop the use of Design-Thinking and Lean Start-Up methodologies to probe, assess,
   - Evaluate behaviors of targeted users and then translate that knowledge into meaningful new insights that drive idea generation and concept development.
   - Use design thinking principles (ideation, prototyping, testing, and feedback) and tools (journey maps, prototyping tools, etc.) to facilitate problem-solving sessions for a range of government audiences, from senior leaders to front-line implementer.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.