SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-08-06') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-08-06', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-08-06')) AND ((jobs.name LIKE '%Developer%' OR jobs.description LIKE '%Developer%' OR jobs.required_experience LIKE '%Developer%' OR jobs.page_title LIKE '%Developer%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Developer%' OR jobs.meta_description LIKE '%Developer%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 15 việc làm

 • Android OR iOS Developers (HCM) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   01/03/2021 - 01/04/2021

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương Thỏa thuận

  • ・You will be responsible for developing mobile applications for various services developed by AutoServer, focusing on the development of the ASNET mobile system that sells and sells automobiles, the main service of AutoServer.
   ・ You will be involved in planning and development as an engineer in your system department.
   ・In cooperation with the user(customer) service department, you will develop a system for customers to use.

 • CẦU GIẤY- HÀ NỘI: Developer 2 người) CHO CÔNG TY NHẬT (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   22/02/2021 - 08/04/2021

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương Thỏa thuận

  • Công ty đa số khách hàng từ phía Nhật Bản và sử dụng hệ thống server trên AWS, xử lý các công việc liên quan sâu đến server linux trên AWS như build server, xử lý các lỗi phát sinh, cài đặt cấu hình update, cty dùng trên gitlab ci/cd, sử dụng ansible và terraform… nên cần tìm người có nhiều kinh nghiệm và giỏi trong lĩnh vực này

   Mô Tả Công Việc
   • Xây dựng hệ thống website, app về giải trí giao tiếp qua kênh website, smartphone, chat, livestream

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.