SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-04-17') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-04-17', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-04-17')) AND ((jobs.name LIKE '%Hà Nội.%' OR jobs.description LIKE '%Hà Nội.%' OR jobs.required_experience LIKE '%Hà Nội.%' OR jobs.page_title LIKE '%Hà Nội.%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Hà Nội.%' OR jobs.meta_description LIKE '%Hà Nội.%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 5 việc làm

 • LONG Biên_Hà NỘI_IT Fresher_Tiếng ANH (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   05/09/2020 - 20/10/2020

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương 15.000.000 - 18.000.000 VND

  • Công ty liên kết Việt-Hàn (chủ đầu tư dự án xây dựng)
   Tuyển gấp 1 bạn IT không yêu cầu kinh nghiệm. Chuyên ngành IT chuyên môn tốt.
   Sau khi vào công ty sẽ được training nội dung CV
   Làm việc trực tiếp với sếp người Hàn

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.