SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-10-29') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-10-29', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-10-29')) AND ((jobs.name LIKE '%Hà Nam)%' OR jobs.description LIKE '%Hà Nam)%' OR jobs.required_experience LIKE '%Hà Nam)%' OR jobs.page_title LIKE '%Hà Nam)%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Hà Nam)%' OR jobs.meta_description LIKE '%Hà Nam)%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 4 việc làm

 • (KCN Hòa Mạc, Hà Nam) QC Supervisor (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nam

   12/05/2021 - 26/06/2021

  • Địa điểm Hà Nam

   Mức lương 12.000.000 VND

  •  The candidate needs to know how to build up, design and setup the standard requirements
   of product quality checking.
    Ensure our product quality meet customer’s standard requirement before shipment.
    Give out the treatment method for NG products, policy or system for minimize NG products

 • (Hòa Mạc, Hà nam) Customer Service Assistant (Tiếng Nhật) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nam

   18/03/2021 - 02/05/2021

  • Địa điểm Hà Nam

   Mức lương 15.000.000 - 20.000.000 VND

  •  Handle and process customer orders, inquiries and questions, according to internal processes and work instructions.
    Receive and handle customer complaints, monitor and evaluate the resolution process, in consultation with relevant stakeholders.
    Track and monitor customer orders, inquiries and complaints in the customer service systems, according to key indicators (e.g. Service level, costs).
    Administer and documents customer orders, inquiries and complaints, in accordance with company’s procedures.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.