SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-13') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-13', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-13')) AND ((jobs.name LIKE '%HR Manager%' OR jobs.description LIKE '%HR Manager%' OR jobs.required_experience LIKE '%HR Manager%' OR jobs.page_title LIKE '%HR Manager%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%HR Manager%' OR jobs.meta_description LIKE '%HR Manager%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 4 việc làm

 • VP_HR Manager (KCN Bá Thiện 2) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Vĩnh Phúc

   16/03/2022 - 30/04/2022

  • Địa điểm Vĩnh Phúc

   Mức lương 30.000.000 VND

  • - Xây dựng quy chế, chế độ liên quan đến nhân sự cho công ty.
   - Lên kế hoạch nhân sự, tuyển dụng.
   - Xử lí các vấn đề liên quan đến nhân sự.
   - Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.