SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-01-23') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-01-23', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-01-23')) AND ((jobs.name LIKE '%HSE%' OR jobs.description LIKE '%HSE%' OR jobs.required_experience LIKE '%HSE%' OR jobs.page_title LIKE '%HSE%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%HSE%' OR jobs.meta_description LIKE '%HSE%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 6 việc làm

 • Gấp - Kỹ sư An toàn - EHS - công ty mới tại KCN Đình Vũ (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng

   27/10/2020 - 11/12/2020

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương 15.000.000 - 30.000.000 VND

  • 1. Tuân thủ các quy định mới nhất của EHS và cập nhật các thông số kỹ thuật vận hành liên quan trong quá trình sản xuất
   2. Thực hiện công việc liên quan đến EHS, bao gồm các thông báo thường xuyên từ các cơ quan có thẩm quyền khác nhau, các hoạt động liên quan đến xử lý nước thải, chất thải và các kế hoạch liên quan đến an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.
   3. Thực hiện liên quan: Các hoạt động đào tạo nhân sự liên quan đến EHS và RBA và cập nhật tài liệu giảng dạy liên quan kịp thời
   4. Thúc đẩy các hệ thống quản lý liên quan trong nhà máy, bao gồm ISO 14001, ISO 50001, ISO 14064, ISO 45001, v.v.

 • HƯNG Yên_Cty sx Nhật_Tuyển Giám sát an toàn và Môi Trường HSE (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hưng Yên

   07/08/2020 - 21/09/2020

  • Địa điểm Hưng Yên

   Mức lương 16.000.000 - 20.000.000 VND

  • '1. Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến ATLĐ của toàn bộ nhà máy
   Kiểm tra công tác an toàn của toàn bộ nhà thầu, NCC vào thi công hoặc lắp đặt thiết bị trong nhà máy
   2. Phối hợp với các bộ phận trong việc tạo ra một môi trường làm việc an toàn, theo tiêu chuẩn của Nhà nước về ATLĐ và theo qui định của Công ty
   3. Nhận dạng các mối nguy hiểm trong nhà máy, đề xuất với lãnh đạo các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn ngừa tai nạn, sự cố

 • [Gấp] (Quế Võ, Bắc Ninh) Quản lý An toàn môi trường (HSE) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Bắc Ninh

   22/06/2020 - 06/08/2020

  • Địa điểm Bắc Ninh

   Mức lương Thỏa thuận

  • - Chịu trách nhiệm quản lý về công tác An toàn lao động, sức khỏe người lao động, PCCC, công tác môi trường, trạm xử lý nước thải…
   - Phối hợp với các phòng ban thực hiện các biện pháp phòng ngừa về an toàn lao động
   - Đào tạo nhân viên mới/nhân viên của toàn nhà máy về an toàn lao động
   - Đảm bảo toàn bộ nhân viên tuân thủ nội quy an toàn lao động, phòng ngừa giảm thiểu tối đa việc xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 • [KCN Tân Liên-Hp]Tuyển gấp HSE mức lương hấp dẫn (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng

   02/06/2020 - 02/08/2020

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương Thỏa thuận

  • - Kiểm tra bảo hộ lao động, trang thiết bị của toàn bộ công nhân viên trước khi vào làm việc.
   - Giám sát, kiểm tra thực hiện An toàn lao động (ATLĐ) của toàn bộ công nhân viên tại công ty.
   - Lập các biển báo cảnh báo nguy hiểm căng dây các khu vực nguy hiểm đề phòng xảy ra tai nạn.
   - Lập kế hoạch và Báo cáo theo yêu cầu.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.